OWHC chwali Kraków

W dniach 24-26 kwietnia w Kotorze (Czarnogóra) odbyło się 45. Spotkanie Rady Dyrektorów Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa. Rada z dużą satysfakcją przyjęła, przedstawiony przez przedstawicieli Krakowa, raport potwierdzający perfekcyjnie realizowane przygotowaniach naszego miasta do pełnienia roli gospodarza Światowego Kongresu OWHC, który odbędzie się w stolicy Małopolski od 2 do 5 czerwca 2019. 

OWHC chwali Kraków
Fot. ovpm.org

Na konferencji obecnych było wszystkich ośmiu członków Rady Dyrektorów OWHC obecnej kadencji i w tym gronie, reprezentujący Kraków, prof. Jacek Purchla.

Zatwierdzono zakres tematyczny obrad Kongresu w 2019 r. Sympozjum naukowe będzie miało tytuł “Dziedzictwo i turystyka: Społeczności lokalne i odwiedzający – podział odpowiedzialności”, warsztat dla Prezydentów Miast poświęcony będzie zagadnieniu “Przemysły Kreatywne i Miasta Światowego Dziedzictwa”, podczas gdy równolegle odbywający się warsztat dla managerów miejsc zajmie się kwestią niedawno opracowanych “Narzędzi oceny turystyki”.

Podczas spotkania w Kotorze dyskutowano i podejmowano decyzje także odnośnie bieżących oraz  proponowanych projektów i programów. Zdecydowano m.in. o opracowaniu nowej formuły  Nagrody Dziedzictwa im. Jeana-Paula L’Allier oraz dalszych pracach nad realizacją kompleksowego planu komunikacji, którego niektórymi elementami są: nowa strona internetowa zawierająca platformę współpracy oraz kampania na rzecz pozyskiwania nowych członków. Wszystkie projekty, programy oraz działania są realizowane w ramach Planu Rozwoju OWHC 2015-2020.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie