Europejska Sieć Samorządów Przyjaznych Rodzinie

 

European Family Network Municipalities

 

Europejska Sieć Samorządów Przyjaznych Rodzinie
Fot.


 

Siedziba:
European Large Families Confederation
Balmes, 92, 3r 2a
08008 Barcelona

Tel.: +34 933511000

Oficjalna strona: www.elfac.org/the-network/

 

Sieć Samorządów Przyjaznych Rodzinie (European Family Network Municipalities) to inicjatywa promująca lokalną politykę na rzecz rodzin. Misją sieci jest zapewnienie europejskim gminom wsparcia, narzędzi i zasobów w celu rozwijania i ulepszania kultury przyjaznej rodzinie – poprzez wspólny proces planowania i samooceny, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. To inicjatywa, mająca na celu rozwój i poprawę polityki rodzinnej w Europie.

Kraków przystąpił do Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie podczas pierwszej Europejskiej Konwencji Gmin Przyjaznych Rodzinie, która odbyła się 19 listopada 2019 r. w Brukseli w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Europejskiego Komitetu Regionów.

W ramach sieci, Kraków bierze udział w opracowaniu procesu certyfikacji „Gmin Przyjaznych Rodzinie w Europie”. Certyfikat przyznawany jest gminom zaangażowanym w realizację polityki prorodzinnej. W trakcie certyfikacji weryfikowane są kryteria takie, jak lokalne zaangażowanie stowarzyszeń rodzinnych, zakres dostępnych świadczeń, specjalnie tworzone struktury gminne wspierające rodziny, realizacja planów i strategii dla rodzin i polityki młodzieżowej, działania informacyjne uwzględniające potrzeby rodzin, polityka mieszkaniowa, troska o otoczenie przyjazne rodzinom oraz oferta przedsięwzięć i imprez skierowanych do rodzin.

Koordynacja współpracy:

Koordynatorem udziału Krakowa w sieć Samorządów Przyjaznych Rodzinie jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot.

Składka członkowska:

Przynależność do sieci nie wymaga wnoszenia składki członkowskiej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat