Sieć Dziedzictwa Klimatycznego (Climate Heritage Network)

Siedziba:
Andrew Potts, Coordinator
Climate Heritage Network Secretariat
ICOMOS Climate Change and Heritage Working Group
Le Groupe de travail de l'ICOMOS sur le changement climatique et le patrimoine
e-mail: andrew.potts@icomos.org

Oficjalna strona: http://climateheritage.org/

 

 

Klimat logo

Ta międzynarodowa, pozarządowa sieć została założona 24 października 2019 r., a  Kraków był jednym z jej 70 założycieli.

Sieć Dziedzictwa jest dobrowolną organizacją członkowską składającą się z lokalnych i miejskich, państwowych/prowincjonalnych i regionalnych, autochtonicznych i plemiennych oraz narodowych instytucji artystycznych, kulturalnych i dziedzictwa kulturowego, rządowych i quasi-rządowych rad, urzędów, ministerstw i agencji zarządzania obiektami, jak również organizacji pozarządowych, uniwersytetów, przedsiębiorstw i innych organizacji.

Międzynarodowa współpraca w ramach sieci rozpoczyna się od wymiany korespondencyjnej, ale będzie rozwijać się wielopłaszczyznowo poprzez inicjowanie konkretnych projektów pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Sieć pozyskuje fundusze na swoje projekty, poprzez angażowanie członków w realizację konkretnych działań, takich jak hosting, promocja przez media społecznościowe, czy inicjowanie konkretnych programów.

Sieć skupia pełnoprawnych partnerów, którzy zarówno projektują, planują i realizują strategie na rzecz klimatu w swoich społecznościach oraz podejmują się łączenia innowacyjnych inicjatyw (przykładem jest nowa grupa zadaniowa ds. zmian klimatu ds. zasobów kulturowych w Kalifornii).

Sieć służy jako narzędzie wspierania angażowania sektora dziedzictwa w inne międzynarodowe platformy klimatyczne, takie jak partnerstwo UNFCCC z Marrakeszu na rzecz działań w dziedzinie klimatu na świecie.

Przystępując do Sieci członkowie deklarują, że popierają wizję współpracy nakreśloną w Protokole Uzgodnień oraz będą działać zgodnie z Zakresem Zadań – określonym w TOR (Terms of Reference).

 

Składka członkowska:

Przynależność do Sieci nie wymaga wnoszenia żadnej opłaty członkowskiej.

Climate Heritage Network

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat