Sieć Miast Kreatywnych UNESCO - Kraków Miasto Literatury UNESCO

Siedziba:
UNESCO Creative Cities Network
Culture Sector, Division of Creativity
7 Place de Fontenoy
75007 Paris, France

Oficjalna strona: https://en.unesco.org/creative-cities/

 

 

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO - Kraków Miasto Literatury UNESCO
Fot. Sieć Miast Kreatywnych UNESCO - Kraków Miasto Literatury UNESCO

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., aby wspierać rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturalny miast oparty na zasadach trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Prowadzony przez UNESCO program służy podkreślaniu osiągnięć i aspiracji ośrodków miejskich, które chcą dzielić się swoimi pomysłami, doświadczeniami i najlepszymi praktykami dla zrównoważonego rozwoju kulturalnego, społecznego i ekonomicznego. Miasta mogą realizować te idee na licznych polach działalności kreatywnej – poprzez literaturę, film, muzykę rzemiosło i sztukę ludową, dizajn, wykorzystanie w rozwoju technologii cyfrowej i mediów, a nawet gastronomię.

Kraków rozpoczął starania o uzyskanie tytułu Miasta Literatury UNESCO w 2010 roku. Prace nad aplikacją zintegrowały zróżnicowane środowiska literackie miasta i doprowadziły do stworzenia spójnej strategii rozwoju życia literackiego. Wniosek został złożony w UNESCO pod koniec 2011 roku przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

21 października 2013 na konferencji blisko 100 miast świata w Pekinie oficjalnie ogłoszono Kraków Miastem Literatury UNESCO. Kraków jest siódmym miastem na świecie noszącym ten zaszczytny tytuł. Mając na uwadze przyznany tytuł Miasta Literatury UNESCO oraz potrzebę stworzenia programu wspierającego różnorodność i bogactwo krakowskich inicjatyw literackich Rada Miasta Krakowa podjęła w dniu 6 listopada 2013 r. uchwałę Nr LXXXVIII/1319/13 w sprawie opracowania programu Kraków Miasto Literatury.

W latach 2014-2018 Kraków pełnił rolę koordynatora Miast Literatury pełniąc rolę łącznika miedzy miastami członkowskimi, a sekretariatem UNESCO.

W 2018 roku Kraków i Katowice Miasto Muzyki UNESCO pod wspólną nazwą „Krakowice” zorganizowały XII Kongres Sieci Miast Kreatywnych UNESCO – jedno z najważniejszych wydarzeń dla wszystkich członków sieci. Kongresowi przyświecało hasło „Creative Crossroads”, a całe wydarzenie poświęcone było połączeniom różnych dziedzin kultury i kreatywności w celu jeszcze bardziej efektywnego wypełniania Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartych w Agendzie 2030 ONZ.

Operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Więcej informacji na stronie: http://miastoliteratury.pl/

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat