Organizacje międzynarodowe rozwiń menu
Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń
Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miasta światowego dziedzictwa jako lustro historii

Projekt „Miasta światowego dziedzictwa jako lustro historii” to międzynarodowe seminarium edukacyjne na temat światowego dziedzictwa przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych (do 13 lat), zorganizowane przez Bańską Szczawnicę w ramach Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa. W projekcie wzięli udział uczniowie szkół z Bańskiej Szczawnicy, Budapesztu, Krakowa i Kutnej Hory. Początkowo planowany był udział Czeskiego Krumlowa, ale ostatecznie czeska szkoła zrezygnowała z uczestnictwa.

Organizator projektu:

Miasto Bańska Szczawnica – otrzymała dofinansowanie z OWHC na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i programu. Koszty transportu do Bańskiej Szczawnicy i powrotnego opłaciło Miasto Kraków. Seminarium odbyło się w dniach 13-17 maja 2018 r. W programie: zwiedzanie miejsc światowego dziedzictwa, prezentacja własnego miasta, gry edukacyjne etc.

Uczestnicy:

4 uczniów i 1 nauczyciel z każdej szkoły; 1 koordynator z każdego miasta; 2 ekspertów; koordynator Sekretariatu Regionalnego Miast Światowego Dziedzictwa Europy Środkowej i Wschodniej  OWHC – razem 27 osób. Kraków reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109. Od uczestników projektu  (uczniów) wymagana była podstawowa komunikatywna znajomość jęz. angielskiego. Pomocą językową w zakresie trudniejszych tematów służyli nauczyciele.

Szacunkowy koszt projektu:

7100 CAD

Cele projektu:

Zgodne z celami programu edukacji młodzieży UNESCO i młodzieżowych projektów edukacyjnych OWHC:

  • zachęcenie młodych ludzi do angażowania się w zachowanie dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym i globalnym;
  • kształtowanie świadomości młodych w zakresie znaczenia ochrony dziedzictwa architektonicznego i kulturowego;
  • opracowanie nowych i skutecznych narzędzi edukacyjnych, metod i materiałów;
  • poszerzenie wiedzy na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa miast uczestniczących w projekcie i zbudowanie więzi między uczestnikami w celu rozumienia i szanowania różnych kultur;
  • pomoc w tworzeniu sieci przyszłej współpracy na poziomie regionalnym i międzynarodowym;

Harmonogram projektu:

luty 2017: wybór szkół (poprzez ogłoszenie na Portalu Edukacyjnym)
luty 2017: przeniesienie projektu na rok 2018 przez organizatora
styczeń 2018 – podpisanie listu intencyjnego o udziale w projekcie przez Prezydenta Krakowa i innych miast uczestniczących
luty 2018: spotkanie robocze w Bańskiej Szczawnicy (uczestniczyli: nauczyciele, koordynatorzy z miast, koordynator regionalny, eksperci; cel: przygotowanie programu majowego seminarium) 
marzec – maj 2018: przygotowania do realizacji projektu w szkołach
maj 2018: seminarium w Bańskiej Szczawnicy

Relacja z realizacji projektu na stronie Szkoły Podstawowej nr 109 im.  K. Makuszyńskiego http://sp109krakow.pl/twx/upload/document/OWHC%20International%20School%20Project.pdf?_ga=2.262610319.269684096.1605164761-1296427835.1584089200

pokaż metkę
Autor: AGATA MIERZYŃSKA
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2018-07-17
Data aktualizacji: 2020-11-12
Powrót