Miasta partnerskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

O szczepieniach ochronnych w Magistracie

Czołowi polscy eksperci z dziedziny wakcynologii, pediatrii oraz neonatologii wezmą udział w Seminarium pt. „Informatyzacja procesu zarządzania programami szczepień ochronnych a kluczowe zagadnienia wakcynologiczne w Polsce.”

Seminarium objęte patronatem honorowym Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odbędzie się dziś (piątek, 28 października) w salach Portretowej i Dietla Urzędu Miasta Krakowa.

Głównym celem Seminarium jest przedstawienie możliwości usprawnienia procesu zarządzania programami szczepień ochronnych przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi informatycznych. Problematyce tej towarzyszyć będą zagadnienia związane z organizacją programów szczepień ochronnych w Polsce.

Obecnie przepływ informacji pomiędzy placówkami medycznymi, w których wykonuje się szczepienia ochronne (punkty szczepień), a instytucjami nadzoru, takimi jak Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czy NFZ opiera się w znacznej mierze na tradycyjnej, „papierowej” dokumentacji. Faktyczny brak narzędzi informatycznych w procesie organizacji szczepień ochronnych w Polsce oraz oparcie się na dokumentacji przygotowanej w postaci drukowanych formularzy, prowadzić może do szeregu negatywnych zjawisk. Wiążą się one zarówno z organizacją procesu szczepień w danej placówce, co koresponduje z tworzeniem dokumentacji pacjenta, jak i dotyczą sprawozdawczości przygotowywanej dla instytucji kontrolujących czy płatnika.

Proces tworzenia dokumentacji klinicznej i sprawozdawczej, ze względu na jego „papierowy” charakter, jest żmudny, czasochłonny oraz często traktowany jako kolejna biurokratyczna niedogodność. Praktyka kliniczna wskazuje, że prowadzić to może do generowania licznych błędów, a część danych klinicznych zostaje, często bezpowrotnie, utracona lub pominięta. Szczególnie dotyczyć to może raportowania działań niepożądanych. Szybkie i właściwe monitorowanie działań niepożądanych jest bardzo uciążliwe dla placówek medycznych, a pozytywna zmiana w tym obszarze może się dokonać m.in. dzięki informatyzacji.

Informatyzacja placówek pozwala także na dostęp „na żądanie” do informacji dot. szczepień o charakterze zarówno ilościowym (liczba wykonywanych szczepień w danej populacji) jak i jakościowym (jakie szczepienia, jaką szczepionką oraz gdzie i kiedy są wykonywane). Daje również możliwość połączenia informatycznego pacjentów z punktami szczepień.

System informatyczny łączący placówki medyczne z instytucjami kontrolnymi oraz pacjentami i ich rodzinami, stanowić może znaczący postęp, zbliżający polską medycynę do najbardziej funkcjonalnych rozwiązań istniejących, często od wielu już lat, w krajach wysokorozwiniętych.

Do współpracy przy organizacji Seminarium zaproszono przedstawicieli nadzoru krajowego, towarzystw naukowych oraz ekspertów, w tym w szczególności członków Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Neonatologicznego.

Szczegółowy plan seminarium (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-10-28
Data aktualizacji: 2011-10-28
Powrót
Znajdź