90. urodziny Pastora Friedricha Magiriusa

26 czerwca 2020 r., Pastor Friedrich Magirius - Honorowy Obywatel Miasta Krakowa obchodzi swoje 90. urodziny! W kościele św. Mikołaja w Lipsku odbyła się uroczysta Msza Św., w której uczestniczył Nadburmistrz Lipska. Niestety, planowana wcześniej uroczystość w Ratuszu z udziałem licznych gości, w tym przedstawicieli Miasta Krakowa, została odwołana ze względu na pandemię koronawirusa.

90. urodziny Pastora Friedricha Magiriusa
Fot. Miasto Lipsk - Anja-Christin Winkler

W tym roku przypada również 15-lecie nadania Pastorowi Magiriusowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa. Jak podkreślił w swoim niedawnym liście do Prezydenta Krakowa, był to dla niego niezapomniany dzień. Otrzymał bowiem wspaniały prezent i wysokie wyróżnienie za starania na rzecz pojednania. O ile będzie to możliwe, Pastor Magirius, na zaproszenie Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego,  planuje odwiedzić Kraków w październiku br., w rocznicę nadania mu honorowego obywatelstwa naszego miasta.

Przed 1989 rokiem Pastor Friedrich Magirius był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w byłej NRD. W tym czasie nawiązał liczne kontakty ze środowiskami opozycyjnymi w Polsce, w tym przede wszystkim z kręgami kościelnymi. Pastor Magirius był współtwórcą dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego w NRD, w latach 1974-1982 kierował Aktion Sühnezeichen (Akcja Znaki Pokuty), ruchem dążącym do pojednania niemiecko-polskiego. Przez wiele lat był superindententem (odpowiednik biskupa) kościoła ewangelickiego w Lipsku, a kościół św. Mikołaja, w którym prowadził pracę duszpasterską, stał się znanym w całym kraju ośrodkiem pokojowego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego (zasłynął specjalnymi nabożeństwami poniedziałkowymi, w których uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych). W pierwszych latach po zmianie systemu politycznego w Niemczech wschodnich pastor Magirius był przewodniczącym Rady Miasta Lipska, a następnie radnym miasta Lipska. Pastor utrzymywał żywe kontakty z polskimi przyjaciółmi, zabiegał o wznowienie kontaktów partnerskich Krakowa i Lipska oraz wielokrotnie odwiedzał Kraków, gdzie spotykał się z wieloma partnerami, z którymi omawiał projekty dotyczące współpracy miast.

Mimo swojego zaawansowanego wieku Friedrich Magirius nadal niestrudzenie działa na rzecz budowania mostów porozumienia. Pogłębienie kontaktów z Polską oraz rozwój dialogu żydowsko-chrześcijańskiego leżą mu bardzo na sercu. Jednocześnie angażuje się w niemiecko-polskie spotkania młodzieży, wyrażające sprzeciw wobec odradzania się ruchów skrajnie prawicowych. Często spotyka się z grupami polskiej młodzieży w Lipsku.

W swoim liście gratulacyjnym dla dostojnego jubilata Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oprócz życzeń urodzinowych przekazał wyrazy uznania i wdzięczności za wybitny wkład Pastora w rozwój współpracy pomiędzy Krakowem a Lipskiem, za zaangażowanie i ogromną życzliwość wobec naszego miasta.

Życzymy zdrowia, wielu sił ducha i wszelkiej pomyślności!

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie