Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W 2017 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych po raz pierwszy ustanowiła 27 czerwca Międzynarodowym Dniem Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), aby zwrócić uwagę na ich ogromne znaczenie dla rozwoju i wzrostu gospodarek narodowych oraz ich wkład w dobrobyt ludności.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Międzynarodowa Rada Małych Przedsiębiorstw (ICSB) szacuje, że 90 procent wszystkich przedsiębiorstw na świecie to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), odpowiadające za 60-70 procent światowego zatrudnienia i 50 procent całkowitego PKB. W Unii Europejskiej stanowią one 99% wszystkich przedsiębiorstw.

Jeśli chodzi o definicję samego pojęcia Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, to w swoim zaleceniu 2003/ 361 Komisja Europejska wyjaśniła, że przedsiębiorstwo może być MŚP tylko wtedy, gdy zatrudnia mniej niż 250 osób. Mikrofirma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 1 do 9 pracowników. Obrót i/lub całkowity bilans roczny nie może przekraczać 2 milionów euro. Jak pokazują raporty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polacy bardzo chętnie zakładają mikrofirmy. Jest ich w Polsce 2,08 mln i stanowią aż 96,7% wszystkich firm w całym kraju. To właśnie mikroprzedsiębiorstwa mają największy w całym sektorze MŚP udział w tworzeniu polskiego PKB.  Mała firma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 10 do 50 pracowników. Całkowity bilans roczny i/lub obrót firmy nie może przekraczać 10 milionów euro. Według ostatnich danych za rok 2020 małe firmy stanowią 2,4% wszystkich przedsiębiorstw i jest ich 52,7 tys. Średnia firma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 50 do 250 pracowników. Obrót i/lub całkowity bilans roczny średniej firmy nie przekracza 50 milionów euro. W Polsce średnich firm jest 15,2 tys. (0,7% wszystkich firm).

Fakt, że MŚP stanowią istotny czynnik gospodarki jest powszechnie znany i szeroko udokumentowany. Rzadziej podkreśla się ich centralne znaczenie społeczno-gospodarcze jako gwaranta jakości życia i kształcenia zawodowego oraz jako inicjatorów i realizatorów innowacji.

Nie można sobie wyobrazić gospodarki bez małych i średnich przedsiębiorstw: hydraulicy, fryzjerzy, piekarze czy restauratorzy w zasadniczy sposób kształtują wizerunek naszych miast i regionów. Jako pracodawcy, osoby szkolące praktykantów i innowatorzy, MŚP są w dużej mierze odpowiedzialne za jakość życia, zwłaszcza w obszarach zdecentralizowanych. Można powiedzieć, że małe i średnie przedsiębiorstwa są nie tylko kręgosłupem, ale także sercem europejskiej gospodarki. Wielu przedsiębiorców z małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzuje się silnym poczuciem odpowiedzialności wobec swoich pracowników, co znajduje również odzwierciedlenie np. w niskiej rotacji pracowników i długotrwałych stosunkach pracy.

MŚP są często postrzegane jako tradycyjne, czasami nawet konserwatywne przedsiębiorstwa, ale to tylko fragment całego obrazu. Jeśli weźmie się pod uwagę różnorodność MŚP to nie są one jednorodnym zbiorem, ale obejmują innowacyjne start-upy i firmy jednoosobowe, jak również świadome tradycji, aktywne na arenie międzynarodowej firmy rodzinne. Nowe pomysły są stale wyrażane w nowo powstających przedsiębiorstwach, co pomnaża zakres usług i zapewnia dobrze funkcjonującą konkurencję i zmiany strukturalne.

To właśnie elastyczność i zdolność firm do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby klientów i warunki środowiskowe stanowią o przewadze konkurencyjnej MŚP. W połączeniu z odpowiednią siłą innowacyjną, prowadzi to do trwałego istnienia firm i pozytywnie postrzeganej różnorodności modeli biznesowych, które są widoczne
w gospodarce Europy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2021-06-25
Data aktualizacji: 2021-06-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat