Międzynarodowy Dzień Demokracji

15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Demokracji, która jest ściśle powiązana z rządami prawa, prawami człowieka i podstawowymi wolnościami.

Międzynarodowy Dzień Demokracji
Fot. pixabay.com

To ważne święto. W uzasadnieniu ustanawiającej je uchwały, podjętej 8 listopada 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ napisano: „Demokracja jest zarówno procesem jak i celem samym w sobie. Tylko pełne uczestnictwo, wsparcie społeczności międzynarodowej, krajowych instytucji rządowych, społeczeństwa obywatelskiego i jednostek może zapewnić, że idealna demokracja stanie się rzeczywistością i będzie udziałem wszystkich ludzi na całym świecie.”.

Kraków to miasto szczycące się bogatymi wielowiekowymi tradycjami samorządności i dążenia do niezależności: od czasów lokacyjnych przez Wolne Miasto Kraków, dramatyczny i zbyt rzadko przypominany zryw Powstania Krakowskiego, aż po w prawdzie kompromisową ale historycznie ważną autonomię galicyjską. Współcześnie władze miasta i krakowianie wielokrotnie już manifestowali poparcie dla ruchów wolnościowych i demokratycznych na świecie. Przypomnijmy chociażby tylko ostatnie akcje solidarności z Białorusinami domagającymi się poszanowania praw obywatelskich.

Samorząd lokalny jest niezwykle ważnym elementem nowoczesnego ustroju demokratycznego, a kluczowe znaczenie dla umacniania samorządności ma aktywny udział mieszkańców. Budowaniu  i wzmacnianiu odpowiedzialności za swoją „małą ojczyznę” służą zarówno konsultacje społeczne, jak też budżet obywatelski. To narzędzia szczególnie cenne, dają one bowiem mieszkańcom realny wpływ na kształtowanie miasta.

W Międzynarodowy Dzień Demokracji gorąco zachęcamy do głosowania w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego (25 września – 5 października) oraz udziału w rozpoczynających się niedługo  konsultacjach społecznych na temat przyszłości obszaru Wesoła.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY