Młodzi wolontariusze z Kazachstanu w Krakowie

We wtorek, 25 sierpnia, w Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia w Krakowie odbyło się międzypokoleniowe i wielokulturowe spotkanie. Z podopiecznymi DPS-u spotkała się młodzież polonijna z Kazachstanu, czyli uczestnicy projektu „Polaka z Kazachem Rozmowy – Młodzi Wolontariusze 2015".

Młodzi wolontariusze z Kazachstanu w Krakowie
Fot. Instytut Wschodnich Inicjatyw

Instytut Wschodnich Inicjatyw oraz Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego od 12 do 27 sierpnia 2015 roku realizowały projekt, którego głównym celem było zaznajomienie uczestników z ideą wolontariatu. Dzięki warsztatom na temat planowania i organizowania działań woluntarystycznych oraz spotkaniom z przedstawicielami krakowskich organizacji pozarządowych (między innymi Szlachetnej Paczki, Schroniska dla Zwierząt oraz Centrum Wolontariatu) młodzież z Kazachstanu miała możliwość przekonać się jak wiele korzyści przynosi mądry wolontariat.

Uczestnicy projektu przygotowywali się podczas zajęć do pierwszego wspólnego woluntarystycznego działania, czyli spotkania z osobami mieszkającymi w Domu Pomocy Społecznej im. W. Godynia w Krakowie. W programie tej wizyty znalazły się między innymi: spektakl teatralny, prezentacja o Kazachstanie oraz panel rozmów z repatriantami zamieszkującymi DPS.

Choć idea wolontariatu była przewodnim tematem letniej szkoły, to młodzież z Kazachstanu brała także udział w lekcjach języka polskiego oraz w warsztatach wiedzy o Polsce. Uzupełnieniem zajęć były wycieczki edukacyjne po Małopolsce – do Bochni, Ojcowa, Nowego Wiśnicza oraz po Krakowie i Beskidzie Wyspowym.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej Instytut Wschodnich Inicjatyw oraz Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego przez dwa tygodnie gościły w Krakowie oraz w Żegocinie trzydziestoosobową grupę polonijnej młodzieży szkolnej z całego Kazachstanu. „Młodzi Wolontariusze 2015" to już trzecia edycja projektu Instytutu Wschodnich Inicjatyw pod nazwą „Polaka z Kazachem Rozmowy". W ubiegłych latach do Krakowa przyjechali „Młodzi Liderzy" (2013 r.) oraz „Młodzi Reporterzy" (2014 r.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie