Organizacje międzynarodowe rozwiń menu
Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń
Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komitet Narodowy Rady Ochrony Zabytków ICOMOS

ADRES: Rue de la Fédération 49-51, 75015 Paris (France)
E-MAIL

secretariat@icomos.org

WWW:

www.international.icomos.org

Telefon
Sekretariat +33 (0)1 45 67 67 70
Fax
Sekretariat +33 (0)1 45 66 06 22

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites):

Ta międzynarodowa organizacja z siedzibą w Paryżu, została utworzona w 1965 roku w Warszawie i jest jedyną na świecie pozarządową organizacją zrzeszającą ekspertów w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków architektury i pomników historii. W ramach ICOMOS, którego działania nakierowane są na szeroko zakrojoną promocję nowoczesnych teorii, metodologii i naukowych technologii, które przekładają się na udoskonalanie praktyki ochrony architektoniczno-archeologicznego dziedzictwa ludzkości, funkcjonują komitety narodowe w poszczególnych krajach oraz komitety specjalistyczne (np. komitet ds. podwodnego dziedzictwa kulturowego czy komitet ds. zarządzania dziedzictwem archeologicznym). To właśnie ICOMOS jest głównym doradcą UNESCO w sprawie wpisywania kolejnych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa. W Polsce działa Polski Komitet Narodowy Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.
 

Kraków należy do Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków ICOMOS od 1995 roku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXXII/298/95 z dnia 25 października 1995 roku Przystąpienie Krakowa do Komitetu miało na celu zintensyfikowanie udziału międzynarodowych specjalistów zrzeszonych w ICOMOS w pracach konserwatorskich na terenie Krakowa (m.in. konserwacja witraży w Kościele Mariackim), a także: stałą współpracę ekspertów UNESCO z regionalnymi ośrodkami konserwacji pozostającymi pod opieką Rady Europy, organizację kongresów międzynarodowych oraz konferencji o zasięgu krajowym i lokalnym i udział w nich, wreszcie - zbieranie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących prawidłowych zasad i technik konserwatorskich.
 

Koordynacja współpracy:

Koordynatorem udziału Krakowa w pracach organizacji jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Składka członkowska:

Składka członkowska wynosi 3 tys. PLN.

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Powrót