Samorządowcy z Newry odwiedzili Kraków

W poniedziałek, 11 czerwca Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Robert Piaskowski spotkał się grupą mieszkańców i samorządowców z irlandzkiego Newry.

Samorządowcy z Newry odwiedzili Kraków
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Grupa studyjna odwiedziła Kraków w ramach projektu „Diversity&Good Relations” promującego lepszą komunikację pomiędzy przedstawicielami różnych grup społecznych, etnicznych czy religijnych. Program ma za zadanie pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć czym są uprzedzenia i dyskryminacja oraz podkreślić wartość równouprawnienia w procesie tworzenia rozporządzeń i regulacji na szczeblu samorządowym.

W skład grupy weszli samorządowcy i mieszkańcy północnoirlandzkiego Newry.

Pełnomocnik Robert Piaskowski opowiedział gościom o Krakowie, przedstawiając priorytetowe projekty realizowane przez miasto w sferze kultury, gospodarki, czy poprawy jakości życia mieszkańców. Porównano również aktualne wyzwania stojące przed oboma miastami.

W okolicach Newry mieszka duża społeczność polskich emigrantów. Spotkanie było więc również okazją do rozmowy o integracji tej grupy ze społeczeństwem północnoirlandzkim oraz wsparciu, jakie otrzymują od lokalnych władz.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie