Miasta partnerskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Europejskie Dziedzictwo Kulturowe - muzyka, która łączy

Krakowskie szkoły muzyczne są aktywnym uczestnikiem projektów programu Erasmus +. W tym roku zakończył się projekt pn. „Muzyka narodowa krajów Europy jako perspektywa edukacyjna i zawodowa młodzieży muzycznej” realizowany przez partnerskie szkoły: koordynującą Szkołę Muzyczną I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” z Burgas, Szkołę Muzyczną im. Kroó w Budapeszcie oraz Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie,  

Fot. Urząd Miasta Burgas

Celem projektu była promocja folkloru i wywodzącej się z niego polskiej, węgierskiej i bułgarskiej muzyki narodowej oraz rozszerzenie międzynarodowej współpracy edukacyjnej skierowanej na doskonalenie zawodowe przyszłych muzyków i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy. W ramach projektu zorganizowano liczne warsztaty i seminaria służące zdobyciu profesjonalnej wiedzy i umiejętności wykonawczych młodzieży u progu ich zawodowej kariery, a także multimedialne koncerty z udziałem międzynarodowych orkiestr, chórów, zespołów tanecznych i solistów z partnerskich szkół. Uczniowie o specjalności technik realizacji dźwięku z Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie nagrywali wszystkie wydarzenia.

W czerwcu 2018 r. w Budapeszcie odbyły się koncerty z udziałem 41 uczestników z Polski i Bułgarii. W programie były także warsztaty węgierskiej muzyki ludowej, technik stereofonicznych, muzyki i metody Kodály’a w muzeum Zoltana Kodály’a oraz seminarium dla nauczycieli „Metoda Kolorowych Strun”.

W kolejne spotkanie miało miejsce w Burgas we wrześniu 2018 r. Brało w nim udział 50 uczestników z Węgier i Polski, oprócz muzyków, w warsztaty i koncerty projektu zostali zaangażowani także uczniowie i nauczyciele NUMSI o specjalności Taniec klasyczny, Kostium sceniczny, Grafika i reklama. Artyści wraz z publicznością uczestniczyli w trzech koncertach, a także w warsztatach bułgarskiej muzyki ludowej, plastycznych, poświęconych bułgarskim strojom ludowym, nagrywaniu muzyki etnicznej oraz nauki narodowych tańców: prawo horo czy rachenitsa.

Europejskie Dziedzictwo Kulturowe koncert projektu

W Krakowie (w czerwcu 2019), uczestnicy projektu wraz z widzami uczyli się krakowiaka i poloneza podczas warsztatów tanecznych, brali udział w warsztatach pianistycznych oraz fletu w kontekście jazzowej muzyki folkowej, jak również poznawali polskie instrumenty ludowe oraz techniki ich nagrywania. Zorganizowano również: projekt integracyjny z młodzieżą niewidomą Koncert w ciemności - Rewers w SM im. B. Rutkowskiego, Koncert pod Tatrami w PSM im. M. Karłowicza w Zakopanem, Koncert Kroó Music School w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie, Koncert Partnerów w Auli AM „Florianka” i Koncert Galowy w Muzeum Manggha, które uzyskały patronaty medialne TVP 3, Radia Kraków, Kulturatki.pl, Hejnału Oświatowego i Konfederacji Pisarzy Bułgarskich oraz patronat honorowy Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie.

Projekt był promowany na stronie Magiczny Kraków oraz w wielu specjalistycznych mediach. Jego pięknym owocem jest wydawnictwo "A Musical Notebook", zawierające nagrodzone utwory młodych twórców, zainspirowanych polskimi, węgierskimi czy bułgarskimi melodiami ludowymi, którzy wzięli udział w międzynarodowym kompozytorskim konkursie internetowym "Folking with Erasmus+".

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2019-12-16
Data aktualizacji: 2020-01-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź