Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zgłoś kandydata na Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości

Znasz osobę, organizację lub instytucję działającą na rzecz dialogu międzykulturowego? Zgłoś swojego kandydata do konkursu Krakowski Ambasador Wielokulturowości 2022 do 30 czerwca.

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022
Fot. Kraków Otwarty na Świat

To kolejna edycja tego plebiscytu, którego celem jest wspieranie działalności oraz inicjatyw promujących zróżnicowanie kulturowe, etniczne, wyznaniowe oraz integrację mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców.

Tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Zgłoszenia kandydatury do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022” należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go w następujący sposób:

  • dostarczenie podpisanego wniosku do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków – III piętro, sekretariat – pokój nr 08/segment B, lub
  • przesłanie skanu podpisanego wniosku wraz z wersją edytowalną dokumentu na adres e-mailowy Wydziału: sz.umk@um.krakow.pl (wpisując w temacie wiadomości: „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022”), lub
  • za pośrednictwem Portalu Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa, lub
  • tradycyjnie, przesyłając zgłoszenie pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Referat ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej – ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków z dopiskiem „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022” (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, a nie data umieszczenia pisma w skrzynce nadawczej, jeżeli data stempla placówki operatora będzie późniejsza).

Termin składania zgłoszeń kandydatur upływa 30 czerwca.

Dodatkowe informacje o konkursie, a także formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 12 616 78 08, 12 616 78 09.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2023-06-26
Data aktualizacji: 2023-06-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź