Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Apel i zbiórka na ochronę dóbr kultury Lwowa!

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, a także w związku z brutalnymi działaniami wojennymi, Lwowska Rada Miejska i Zarząd Ochrony Środowiska Historycznego Lwowa zwróciły się z apelem o wsparcie.

Zbiórka na zabezpieczenie zabytków Lwowa - plakat zbiórki z widokiem zabytkowego centrum miasta Lwowa
Fot. materiały prasowe

Apel skierowany jest do wszystkich instytucji publicznych i prywatnych, do służb konserwatorskich i instytucji zajmujących się ochroną i rewaloryzacją dziedzictwa kulturowego, do miast partnerskich, środowiska muzealnego, uniwersyteckiego, bibliotek, archiwów, firm budowlanych, składów budowlanych, supermarketów, jednostek straży pożarnej, OSP, firm ochrony, a także firm zajmujących się rewaloryzacją i konserwacją o wsparcie materiałowe i techniczne dla zabezpieczenia bezcennych dóbr kultury (obiektów, zbiorów muzealnych, wyposażenia świątyń) przed pożarem i działaniami wojennymi. Wszystkie instytucje zajmujące się kulturą, a także osoby, którym drogie jest dziedzictwo kulturowe Lwowa i regionu Lwowa, a także firmy branży budowlanej, renowacyjnej i turystycznej prosi się o natychmiastowe wsparcie.

Kilka dni temu Prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski apelował do społeczności międzynarodowej, do członków Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, o natychmiastową, realną pomoc. Wezwał do ochrony ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, które jest świadectwem bogatej historii kraju i obejmuje siedem obiektów Światowego Dziedzictwa – przede wszystkim we Lwowie i Kijowie. Miasta Odessa i Lwów, a także Charków, są członkami Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Na terenie Ukrainy znajdują się archiwa narodowe, biblioteki, z których część umieszczono na liście UNESCO Pamięć Świata; oraz miejsca upamiętniające tragedię Holokaustu. Na terenach wschodniej Ukrainy zniszczono już wiele zabytkowych obiektów, w tym obiektów sakralnych. Obecnie UNESCO pracuje nad oceną szkód we wszystkich sferach swoich kompetencji (zwłaszcza edukacji, kultury, dziedzictwa i informacji) oraz nad wdrożeniem doraźnych działań wspierających.

Nie czekajmy – pomoc potrzebna jest teraz!

„Wobec realnego zagrożenia kontynuacją działań wojennych na bezpowrotną utratę i nieodwracalne zniszczenia narażone jest wielokulturowe i wielonarodowe dziedzictwo Ukrainy. Brutalność najeźdźców dotyczy w tej chwili obszarów o szczególnym znaczeniu historycznym i symbolicznym dla Ukrainy, obiektów wpisanych do narodowych rejestrów zabytków, ale także zabytków o szczególnym statusie dóbr światowego dziedzictwa. Na terenie dotkniętym wojną zagrożone są muzea, galerie sztuki, obiekty sakralne, zespoły pałacowe, kolekcje sztuki, archiwa, zabytkowe nekropolie. Dlatego apelujemy o wsparcie, które pozwoli zabezpieczyć dobra kultury przed zniszczeniami wojennymi. Prosimy o zbiórkę materiałów służących zabezpieczeniu bezcennych obiektów zabytkowych przed pożarami. Liczy się każda pomoc.” – apeluje Robert Piaskowski – Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury.

Najpilniejsze potrzeby:

 • gaśnice piankowe i proszkowe,
 • koce gaśnicze i inne tkaniny niepalne,
 • wełna mineralna – do zabezpieczenia witraży i okien w muzeach,
 • hełmy przeciwpożarowe,
 • odzież niepalna.

Zbiórka prowadzona jest w miejskich halach magazynowych przy ul. Bartników 10, w dni robocze, w godz. 9.00-18.00, a w weekend w godz. 9.00-15.00.

Ze względu na dojazd prosimy, by transport odbywał się pojazdami o wadze poniżej 3,5 tony.

Dary o mniejszych gabarytach można składać w Zintegrowanym Centrum Dziedzictwa Krakowa przy ul. Krzyża 1 w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Ze względu na ograniczenia związane z wjazdem do strefy A – prosimy o uprzedni kontakt z koordynatorami.

Koordynacją zbiórki zajmuje się Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Z uwagi na znaczny tonaż przywożonych materiałów, prosimy także o pomoc przy realizacji zbiórki, tzn. wypożyczenie wózków widłowych wraz z operatorami do pracy na terenie hal przy ul. Bartników 10. Apel skierowany jest do firm budowlanych, magazynowych i składów.

Dla osób nie mogących nabyć powyższych materiałów osobiście, które chciałyby wpłacić darowiznę na ten cel, uruchomiona została ogólnopolska zbiórka przeznaczona na zakup najpilniejszych materiałów służących ochronie dóbr kultury

Zwracamy się również z prośbą o wsparcie działań miasta na rzecz uchodźców z Ukrainy. Do pakowania darów w miejskich magazynach potrzebujemy pudeł kartonowych, taśm pakowych i dyspenserów, wózków paletowych, a także rękawic roboczych (nitrylowych) w rozmiarach S i M. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 616 18 79.

Z uwagi na konieczność weryfikacji miejsca, do którego trafiają dary od krakowian, nie możemy korzystać z propozycji indywidualnego transportu/przewozu tych darów na teren Ukrainy.

Akcję organizują samorządowi konserwatorzy z polskich miast wraz z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego. Poniżej list Lwowskiej Rady Miejskiej i Apel Miejskich i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

 

Lwowska Rada Miejska

Zarząd Ochrony Środowiska Historycznego

Lwów, 3 marca 2022

 

Do wszystkich polskich instytucji,

które mogą udzielić pomocy

w zabezpieczeniu materialnego

dziedzictwa Lwowa

 

W związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, zwracam się z pilną prośbą o pomoc i dostarczenie na potrzeby zabezpieczenia przed pożarem zabytków nieruchomych zgromadzonych we Lwowie, budynków sakralnych, muzeów i archiwów.

Pilnie potrzebujemy jak największej ilości gaśnic piankowych i proszkowych, a także koców i tkanin niepalnych dla zabezpieczenia drewnianych elementów wyposażenia kościołów i cerkwi oraz zbiorów muzealnych. Dla zabezpieczenia witraży, także na budynkach użyteczności publicznej, potrzebujemy waty mineralnej.

Znaczenie obiektów historycznych Lwowa dla dziedzictwa Ukrainy i Polski jest znane. Nie możemy dopuścić do jego utracenia.

Działanie nasze odbywa się we współpracy z polskimi instytucjami p. Katarzyną Zalasińską – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, p. Dorotą Janiszewską–Jakubiak – Dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” oraz p. Michałem Leszczkowskim – Prezesem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Proszę o przekazywanie nam wsparcia za ich pośrednictwem. Dystrybucją materiałów na miejscu oraz ich właściwym wykorzystaniem zajmie się Zarząd Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miasta.

 

Z wyrazami wdzięczności

Dyrektor Lilija Onyszczenko

 

 

APEL SAMORZĄDOWYCH KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

 

Żadne słowa nie wyrażą tragizmu sytuacji, w jakiej znalazły się ukraińskie miasta. Bombardowane i ostrzeliwane przez całą dobę, zamknięte w kordonach wojskowych, znajdują się na skraju katastrofy humanitarnej.

Planowe, systematyczne niszczenie obejmuje także zabytki tych miast. Prowadzony ostrzał historycznych dzielnic Charkowa, centrum Kijowa, czy zagrożenie przed jakim stają teraz Odessa i Lwów napawa trwogą i prawdziwym strachem. Putin i jego wojska prowadzą wojnę z ludźmi, ale też z wielonarodowym dziedzictwem Ukrainy. Takie działanie jest wprost pogwałceniem prawa międzynarodowego i zgodnie z haską Konwencją o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 1954 r. i II Protokołem do tej konwencji z 1999 r. jest uznawane za zbrodnię wojenną.

Jako konserwatorzy miast stanowczo potępiamy działania wojsk rosyjskich i domagamy się poszanowania dla ukraińskiego dziedzictwa. Przypominamy, że za jego niszczenie spotka najeźdźców międzynarodowy proces. Kary nie unikną także szeregowi żołnierze.

Naszych przyjaciół z miast w Ukrainie, którzy na co dzień sprawują opiekę nad tamtejszymi zabytkami, chcemy zapewnić o gotowości do udzielenia wszelkiej pomocy, która jest w naszym zasięgu.

Слава Україні!

Apel podpisali:

 • Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków
 • Sylwia Brzezińska – Z-ca Stołecznego Konserwatora Zabytków
 • Jerzy Zbiegień – Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie
 • Emanuel Okoń – Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu
 • Natalia Zachwieja – Miejska Konserwator Zabytków w Rzeszowie
 • Łukasz Urbańczyk – Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej
 • Aleksandra Narczewska – Konserwator Zabytków Miasta Sopotu
 • Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejska Konserwator Zabytków w Poznaniu
 • Anna Syska – Miejska Konserwator Zabytków w Tychach
 • Beata Konieczniak – Biuro Architekta Miasta w Łodzi
 • Artur Rok – Powiatowy Konserwator Zabytków w Będzinie
 • Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie
 • Michał Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie
 • Ewa Pańczyk – Miejska Konserwator Zabytków w Żorach
 • Robert Hirsch – Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni
 • Maria Olejarnik – Miejska Konserwator Zabytków w Raciborzu
 • Beata Sarnecka-Uziałko – Miejska Konserwator Zabytków w Pszczynie
 • Robert Piaskowski – Pełnomocnik m.st. Krakowa ds. Kultury
pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2022-03-05
Data aktualizacji: 2022-03-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź