Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Światowy Dzień Miast

W czasie posiedzenia w Szanghaju w 2014 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wyznaczyło 31 października jako Światowy Dzień Miast w celu promowania zainteresowania społeczności międzynarodowej globalną urbanizacją, a także wzmocnienia współpracy między krajami i miastami dla wykorzystania wszelkich rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój miast. Ideą nadrzędną jest hasło: Lepsze miasta – lepsze życie, urbanizacja jest zatem postrzegana jako główny element rozwoju społeczeństw.

Fot. materiały prasowe

W tym szczególnym roku, zdominowanym przez pandemię koronawirusa Sieć Miast Kreatywnych UNESCO zorganizowała internetowe wydarzenie „Doceniając nasze lokalne wspólnoty i miasta. Rozwój miejski ukierunkowany na społeczność: Model rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu". W spotkaniu, które odbyło się 30 października, wzięli udział przedstawiciele około 300 miast z całego świata, w tym Krakowa.

W pierwszej jego części przedstawiciele Dyrektor Generalnej oraz różnych agend UNESCO m.in.: Ernesto Ottone R. i Xing Qu, a także Denise Bax, Raul Valdes Cotera, Davide Storti  zaprezentowali działania podejmowane w ramach rozmaitych sieci i programów miejskich, które mają na celu przyczynienie się do zrealizowania Agendy 2030. Następnie, do udziału w  pilotażowym projekcie technologicznym zapraszała Rosaura Ruiz Goutierrez z Rady Miasta Meksyk. Druga część spotkania poświęcona była dialogowi miejskiemu. Brali w niej udział przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji miejskich, które prowadzą wyróżniające się projekty promujące miejską kreatywność: dziekan wydziału architektury uniwersytetu w Teksasie, szef kuchni uznanej paryskiej restauracji oraz  burmistrz jednej z dzielnic koreańskiego Seulu. Dobór prelegentów nie był przypadkowy – wszystkie przykłady prezentowanych działań pokazywały, że kluczowe dla ich skuteczności jest zaangażowanie jednostek, a w ślad za nimi - lokalnych społeczności. Miasta są organizmami, w których każdy ma do spełnienia inną rolę i dopiero wtedy, gdy wszystkie elementy funkcjonują – miasto rozwija się i wzmacnia stając się odporne. Czas kryzysu wywołanego pandemią, załamanie gospodarcze i wszelkie zmiany, których dopiero doświadczymy, ukazują jak bardzo potrzebujemy otwartości, solidarności, odpowiedzialności za innych i tolerancji.


Warto podkreślić, że Agenda 2030 nie jest dokumentem oderwanym od rzeczywistości – jej cele wpisywane są w  krajowe strategie i rozporządzenia. Jest to kierunek obrany przez członków ONZ w związku z potrzebą zmian koniecznych na naszej planecie. Agenda 2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju, została przyjęta w 2015 przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jako Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego. Agenda określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Dotyczą osiągnięć w 5 obszarach – tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership). Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak walka z ubóstwem i głodem, sprawy zdrowia i edukacji, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój  i sprawiedliwość społeczna. Zastąpiły one Milenijne Cele Rozwoju, które miały być zrealizowane do 2015 roku.

Realizacja celów i zadań (albo Celów i Zadań)jest monitorowana na całym świecie odpowiednimi wskaźnikami. Za ich monitorowanie w Polsce odpowiada Główny Urząd Statystyczny.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2020-11-02
Data aktualizacji: 2020-11-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź