Skorzystajmy z doświadczeń ClairCity

ClairCity to innowacyjny, czteroletni projekt (2016-2020) angażujący tysiące ludzi w całej Europie, w tym 16 organizacji partnerskich i 6 miast, z których każde boryka się z różnymi problemami i przyczynami zanieczyszczenia powietrza: Amsterdam (Holandia), Bristol (Wielka Brytania), Aveiro (Portugalia), Liguria (Włochy), Ljubljana (Słowenia) i Sosnowiec (Polska). Kraków również  korzystał z badań i doświadczeń uczestników projektu.

Skorzystajmy z doświadczeń ClairCity
Fot. Clair City

ClairCity zaangażowało obywateli w całej Europie w celu lepszego zrozumienia ich zachowań środowiskowych w lokalnym kontekście. Analizowano sposoby podróżowania, ogrzewania domów i indywidualne aspiracje w zakresie poprawy powietrza. Pytano, czy obywatele są zainteresowani przyjęciem bardziej ekologicznego stylu życia? A jeśli tak, to w jaki sposób wpłynęłoby to na emisję dwutlenku węgla i zanieczyszczenie powietrza do 2030 i 2050 roku. Inną rozważaną kwestią było pytanie: czy zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne przyspieszyłoby poprawę sytuacji, a zatem i jakości powietrza.

Proces angażowania składał się z trzech części. Po pierwsze, ustalono poziom bazowy zachowań w każdym z miast i regionów partnerskich, zbadano polityki i modele zarządzania, aby zrozumieć, jak wpływa to na zachowania obywateli. Po drugie, zaangażowano obywateli na różne kreatywne sposoby i wykorzystano nowoczesne modelowanie, aby zrozumieć, co dzieje się z jakością powietrza i emisją dwutlenku węgla, gdy ich sugestie są uwzględniane w procesie podejmowania decyzji. Po trzecie, zdobytą wiedzę przekazano decydentom politycznym, obywatelom i wpływowym organizacjom w każdym mieście i regionie.

Na stronie http://www.claircity.eu można zapoznać się z technikami  angażowania i narzędziami wykorzystywanymi w projekcie, które mogą być przydatne w każdym mieście.

W związku z ograniczeniami w podróżowaniu, zamiast konferencji, ClairCity

organizuje serię webinarów, w których może uczestniczyć każdy zainteresowany. Prezentacje on-line będą dostępne w trzy kolejne czwartki czerwca i poświęcone zostaną różnym problemom: od zaangażowania obywateli, poprzez modelowanie, aż do podejmowania decyzji dotyczących jakości powietrza i zmian klimatycznych.

11 czerwca 2020 r., 11:00-12:20 | Webinar 1: Zaangażowanie obywateli na rzecz jakości powietrza i zmian klimatu

18 czerwca 2020 r., 14:00-15:10 | Webinar 2: Zachowania obywateli a emisje, jakość powietrza i działania prozdrowotne

25 czerwca 2020 r., 15:00-16:30 | Webinar 3: Obywatele w centrum zanieczyszczenia powietrza i redukcji emisji dwutlenku węgla - lekcje dla polityki

Więcej informacji na: http://www.claircity.eu. Zapraszamy!

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie