Miasta historyczne w poszukiwaniu turysty premium

Wybitni eksperci i autorytety branży turystycznej podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas drugiej konferencji „Miasta historyczne w poszukiwaniu turysty premium” w ramach projektu „Miasta Historyczne 3.0”. Głównym założeniem wydarzenia była dyskusja nad problemami, doświadczeniami, rozwiązaniami stosowanymi w miastach historycznych, wyłącznie w aspekcie rozwoju turystyki.

Miasta historyczne w poszukiwaniu turysty premium
Fot. Urząd Miasta Krakowa

Skrócona o jeden dzień Konferencja odbyła się 11 marca w centrum kongresowym ICE Kraków, a panele i studia przypadków miały na celu przede wszystkim uwzględniać różnorodne uwarunkowania zarządzania turystyką w celu poszukiwania wspólnych narzędzi zrównoważonego rozwoju.

Wybitni eksperci i autorytety branży turystycznej podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w panelach:
  •  Zarządzanie doświadczeniem turysty
  •  Miasto festiwali czy miasto festiwalowe?

Wśród panelistów byli przedstawiciele Polski, Republiki Czeskiej, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Belgii, Ukrainy oraz organizacji i instytucji międzynarodowych.

Wydarzenie było skierowane do samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, branży turystycznej czy osób zawodowo związanych z turystyką.

pokaż metkę
Autor: MIasta Historyczne 3.0, współpraca międzynarodowa
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY