Słowacka prezentacja w Krakowie „Dni Sztuki Dwóch Narodów”

29 października w Krakowie odbyła się słowacka prezentacja kulturalna organizowana pod hasłem „Dni Sztuki Dwóch Narodów” w ramach 13. Europejskiego Dnia Rodziców i Szkół. Głównym partnerem wydarzenia był Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie.

Słowacka prezentacja w Krakowie „Dni Sztuki Dwóch Narodów”
Fot. Marta Augustinska - Konsulat Generalny Słowacji w Krakowie

W Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego przy ul. Józefińskiej 10 otwarta została wystawa prac artystki Marty Augustínskiej zatytułowana „Skarby folkloru, ilustracje bajki Szczęśliwa Baba Jaga oraz ilustracje książek o obiektach sakralnych w słowackich miejscowościach”.

Oficjalnym rozpoczęciem „Dni Sztuki Dwóch Narodów”  była uroczysta msza św. koncelebrowana przez polskich i słowackich kapłanów we wtorek, 29 października o godz. 11.00 w Bazylice Mariackiej.

W ramach wydarzenia organizowany był również koncert, w którym wspólnie z dziećmi - uczniami szkół artystycznych ze Słowacji wystąpili ich rodzice. 

Po raz pierwszy w historii Europejskiego Dnia Rodziców i Szkół obchody były realizowane jednocześnie w dwóch krajach Unii Europejskiej - na Słowacji i w Polsce, będących jednocześnie członkami Grupy Wyszehradzkiej. Projekt objęty został patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA) z siedzibą w Brukseli i organizowany we współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Folklor jest jednym z największych skarbów każdego kraju. Dotyczy to również Słowacji. Każdy obszar, miasto, wieś ma swój własny charakter i własne dziedzictwo folklorystyczne – niepowtarzalne stroje ludowe i tradycje muzyki ludowej, architekturę, instrumenty muzyczne, rzemiosło i zwyczaje, tańce i dialekty. Te materialne i niematerialne elementy słowackiej kultury ludowej były również prezentowane podczas „Dni Sztuki Dwóch Narodów”

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie