Young Professionals Forum OWHC w Międzynarodowym Centrum Kultury

W ramach 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, organizowanego przez  Organizację Miast Światowego Dziedzictwa i Miasto Kraków, odbędzie się Young Professionals Forum OWHC, tygodniowy program edukacyjny dla młodych ekspertów z 14 krajów. Realizatorem programu jest Międzynarodowe Centrum Kultury.

Young Professionals Forum OWHC w Międzynarodowym Centrum Kultury
Fot. materiały prasowe - Kongres OWHC

W dniach 2–6 czerwca Kraków gości 15. Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC – Organization of World Heritage Cities), międzynarodowej organizacji, zrzeszającej miasta historyczne wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO na całym świecie.

Tegoroczne hasło kongresu „Dziedzictwo i turystyka” będzie kontynuacją i rozwinięciem dyskusji rozpoczętej w 2017 roku w koreańskim Gyeongju. W ramach tego prestiżowego wydarzenia odbędzie się także Young Professionals Forum OWHC, tygodniowy program edukacyjny dla młodych ekspertów reprezentujących osiemnaście zaproszonych miast.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dialogu międzykulturowego i zarządzania dziedzictwem, miasto powierzyło Międzynarodowemu Centrum Kultury rolę partnera odpowiedzialnego za kwestie merytoryczne, przygotowanie i przeprowadzenie programu Forum. Warto zaznaczyć, że jego formuła przyjęta przez OWHC przy kolejnych kongresach, opiera się na koncepcji przygotowanej przez MCK już w 2017 roku przy organizacji World Heritage Young Professionals Forum, towarzyszącego 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie.

– Wielkim przywilejem i rolą naszej instytucji jest wspieranie promocyjne Krakowa poza granicami kraju. Cieszymy się, że dorobek MCK i wkład w międzynarodową debatę na temat roli dziedzictwa we współczesnym świecie oraz za sprawą rozległej sieci kontaktów, może być wykorzystany w wydarzeniach o zasięgu globalnym – podkreśla Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektor MCK.

W trakcie Young Professionals Forum OWHC uczestnicy będą brali udział w warsztatach terenowych, seminariach i wykładach poruszających kluczowe kwestie nurtujące włodarzy miast światowego dziedzictwa. W wydarzeniu weźmie udział 19 uczestników z 14 krajów – 15 reprezentantów miast OWHC z zagranicy oraz czterech przedstawicieli polskich miast. Skupią się na rozmaitych aspektach oddziaływania turystyki na dziedzictwo: od stymulowania popularnych turystycznych destynacji, przekształcania miejsc i obiektów zgodnie z zapotrzebowaniem turystów, „disneylandyzacji” dziedzictwa, aż po angażowanie społeczności globalnej w działania ochronne.

– Głównym tematem kongresu jest overtourism w miastach światowego dziedzictwa. Chcemy pokazać uczestnikom, że po Wenecji i Barcelonie teraz Kraków został dotknięty tym problemem. Zaprosimy ich także na jednodniowe warsztaty do dwóch miast: Oświęcimia i Wieliczki.  W tym pierwszym będą mogli zobaczyć, jak Muzeum Auschwitz wpływa na wizerunek współczesnego miasta. W drugim pokażemy jak miejsce światowego dziedzictwa, czyli wielicka kopalnia soli stało się z jednej strony szansą dla miasta, a z drugiej jak bardzo trudne okazało się wykorzystywanie tej szansy przez Wieliczkę – mówi dr Michał Wiśniewski, kierownik Ośrodka Edukacji – Akademia Dziedzictwa MCK.

Inauguracja Young Professionals Forum OWHC, z udziałem Denisa Ricarda, Sekretarza Generalnego OWHC oraz prof. Jacka Purchli, Przewodniczącego Komitetu Sterującego OWHC, odbyła się w sobotę, 1 czerwca, w Międzynarodowym Centrum Kultury. Następny dzień uczestnicy spędzili w Krakowie, zwiedzając historyczne centrum miasta, a następnie biorąc udział w warsztatach, podczas których analizować będą zagrożenia, jakie w miastach historycznych wynikać mogą z umasowienia turystyki. Tego dnia uczestników czekała wyjątkowa atrakcja. Specjalnie dla nich wykład wygłosił Doug Lansky, światowej sławy podróżnik i uznany mówca, lider myśli o zrównoważonym rozwoju turystyki, innowacjach, trendach i rozwoju destynacji. Wieczorem uczestniczyli w uroczystej ceremonii otwarcia 15. Kongresu OWHC na Rynku Głównym w Krakowie.

Wizyty w obiektach światowego dziedzictwa, takich jak Kopalnia Soli w Wieliczce oraz były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau (1940-1945), pozwolą uczestnikom w kolejnych dniach zastanowić się nad wielością wyzwań, jakim sprostać musi ochrona dziedzictwa w nieustannie zmieniającym się świecie. Na zakończenie Forum grupa uda się do dwóch dzielnic Krakowa – Podgórza i Nowej Huty, gdzie będzie mogła zapoznać się z próbami dywersyfikacji oferty turystycznej podejmowanymi przez nasze miasto.

W trakcie wykładów i warsztatów uczestnicy będą analizowali również przykłady z własnych krajów, przedstawiając działania podejmowane przez miejskie władze we współpracy ze społecznościami lokalnymi w celu zachowania miejsc światowego dziedzictwa. Dla Krakowa – jako miasta skupiającego się na zrównoważonym rozwoju turystyki opartej nie tylko na dziedzictwie historycznym, ale także  na zaangażowaniu mieszkańców – te zagadnienia omawiane podczas Forum będą wyjątkowo istotne i aktualne.

Więcej informacji na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury oraz na stronie OWHC.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie