Zjazd oświaty polonijnej w Krakowie

W piątek, 29 czerwca do Krakowa przyjechali przedstawiciele oświatowych środowisk polonijnych i polskich działających za granicą, by wziąć udział w czterodniowym, III Zjeździe Kongresu Oświaty Polonijnej. Zjazd otworzyła zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król. W krakowskim magistracie z uczestnikami Konferencji spotkał się prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Zjazd oświaty polonijnej w Krakowie
Fot. Kongres Oświaty Polonijnej

Uczestnicy podsumowują pracę dotychczasowych władz organizacji, a także oceniają stan nauczania polskiej młodzieży na obczyźnie. Spotkania organizowane przez Kongres Oświaty Polonijnej są zawsze okazją do integracji środowiska zaangażowanego w pracę na rzecz polskiej oświaty poza granicami kraju. Patronat nad tegorocznym zjazdem objął prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Jednym z punktów programu są warsztaty dla nauczycieli polonijnych poświęcone innowacyjnemu kształceniu, przewidziano także czas na indywidualne konsultacje metodyczno-przedmiotowe.

Otwarcie KOP III

KOP powstał w 2011 r. Czuwa nad tym, by oświata polonijna i polska poza granicami kraju mogła się dobrze rozwijać, integruje ruch oświatowy Polonii i Polaków poza krajem (rozmaite organizacje oświatowe i szkoły polonijne), dba o zachowanie przez młode pokolenia Polaków, w tym migrantów, języka polskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego i historycznego, rekomenduje konkretne działania mające promować język i kulturę ojczystą.

Więcej informacji na stronie: www.kop-pl.com.

pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie