Nie żyje prof. Zbigniew Brzeziński, Honorowy Obywatel Krakowa

Nie żyje prof. Zbigniew Brzeziński, jeden z najbardziej wpływowych politologów i strategów polityki zagranicznej USA. W latach 1977-1981 był szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA w ekipie prezydenta Jimmy'ego Cartera. Zwolennik twardego kursu wobec Związku Radzieckiego. Odegrał kluczową rolę w staraniach Waszyngtonu na rzecz upadku komunizmu w Europie Wschodniej. Mocno wspierał polskie starania o przyjęcie do NATO. Zwolennik budowy w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Zmarł w piątek w wieku 89 lat.

Nie żyje prof. Zbigniew Brzeziński, Honorowy Obywatel Krakowa
Fot. Leffler, Warren K., photographer

Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa został nadany Zbigniewowi Brzezińskiemu podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 14 maja 2002 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Zbigniewowi Brzezińskiemu (2001):

„Zbigniew Brzeziński polityk, publicysta i uczony urodził się 28 marca 1928 roku w Warszawie. Studiował na uniwersytetach Montrealu i Cambridge. Od roku 1953 wykładowca Uniwersytetu Harvarda, profesor Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku; doradca prezydentów Stanów Zjednoczonych; wybitny znawca problemów międzynarodowych; autor wielu publikacji, artykułów ogłaszanych w prasie światowej oraz książek; członek licznych towarzystw naukowych; doktor honoris causa: Georgetown University, Williams College, Fordham University, College of the Holly Cross, Alliance College, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Wileńskiego; odznaczony: Orderem Orła Białego, Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego Gedymina, Ukraińskim Orderem Zasługi, Orderem Masaryka Republiki Czeskiej, Presidential Medal of Freedom oraz innymi licznymi odznaczeniami.

Profesor Zbigniew Brzeziński jest Amerykaninem, który nigdy nie przestał być Polakiem. Dla postaci tej miary nie istnieje dylemat wyboru między patriotyzmem polskim i amerykańskim. Jego działalność - zarówno naukową jak i polityczną - zawsze cechowało nie tylko globalne widzenie problemów międzynarodowych lecz także głęboka troska o losy Polski i Polaków. W latach 1980 - 1981 starał się zapobiec interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Polsce. W dziesięć lat później był Profesor Brzeziński gorącym orędownikiem przyjęcia Polski do NATO.

Miasto Kraków, stołeczne i królewskie a także uniwersyteckie, zaliczając profesora Zbigniewa Brzezińskiego do grona swoich Honorowych Obywateli, jeszcze raz potwierdzi starą prawdę, że pod Wawelem nadal ceni się mądrość, rozwagę, wiedzę i głęboki patriotyzm - cechy którymi zawsze odznaczał się profesor Zbigniew Brzeziński".

pokaż metkę
Autor: Maciej Grzyb
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie