Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

W trosce o seniorów naszych miast

– Miło mi jest powitać naszych partnerów z Polski i Europy, z miast zaprzyjaźnionych, na tej wyjątkowej konferencji. Kraków w 2013 r., jako jedno z pierwszych miast, podpisał Deklarację Dublińską, która zobowiązuje nas do działania na rzecz seniorów. Chcemy tworzyć warunki do tego, aby osoby starsze mogły w sposób aktywny i godny przeżywać swoją starość – powiedział Prezydent Jacek Majchrowski, otwierając plenarną część międzynarodowej konferencji „W trosce o seniorów naszych miast”, która odbyła się w Krakowie w dniach 8-9 listopada.

Fot. Kraków Otwarty na Świat

Pierwszy dzień konferencji, 8 listopada miał charakter warsztatowy – w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego odbył się spotkania eksperckie poświęcone dobrym praktykom miast w czterech obszarach życia seniorów. W sumie w warsztatach wzięło udział około 60 uczestników, w tym goście z Wiednia, Edynburga, Lipska, Ołomuńca, Frankfurtu nad Menem, Bratysławy i Trondheim. Uczestnicy dyskutowali o aktywności osób starszych (aktywizacji i integracji), dialogu międzypokoleniowym (w tym edukacji do starości i budowaniu więzi między generacjami), przestrzeni miejskiej przyjaznej dla osób starszych (m.in. infrastrukturze i życiu kulturalnym) oraz o partycypacji osób starszych w zarządzaniu życiem miasta (w tym o doświadczeniach gremiów będących formalną reprezentacją starszych mieszkańców miast). Na koniec dnia uczestnicy warsztatów odwiedzili krakowskie Centra Aktywności Seniorów.

Drugiego dnia konferencji w Centrum Kongresowym ICE Kraków uczestnicy konferencji – urzędnicy miejscy, naukowcy, przedstawiciele seniorów oraz organizacji pozarządowych – zebrali się, aby podsumować wyniki wtorkowych warsztatów eksperckich. Na ten dzień zaplanowano także wystąpienia przedstawicieli miast partnerskich Krakowa. Prezydent Krakowa podkreślił, że dla skuteczności polityki senioralnej ważne jest zaangażowanie wielu środowisk, bo tylko skoordynowane działania pozwolą sprostać wyzwaniom wynikającym z procesów demograficznych. Niski wskaźnik dzietności oraz wydłużająca się długość życia powodują, że rośnie udział osób starszych (60 lat i więcej) w populacji. Krakowska konferencja jest ważna przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy w tak szerokim gronie świat seniorów spotyka się ze światem nauki, działaczy pozarządowych i urzędników odpowiedzialnych za wprowadzanie w życie konkretnych rozwiązań.

– Chcemy stworzyć przymierze miast, które aktywnie działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów. Ważne jest zaangażowanie uczelni wyższych, dowodem tego są  Uniwersytety Trzeciego Wieku. W Krakowie udało nam się zrobić już bardzo wiele w zakresie polityki senioralnej, przy prezydencie działa rada seniorów, mamy centra aktywności seniorów, które rozbudowujemy, mamy specjalny program aktywizacji osób starszych. Chciałbym się pokłonić organizacjom pozarządowym, bo bez nich nie udałoby się nam tego wszystkiego osiągnąć. Pamiętajmy, że CAS-y są wprawdzie finansowane przez Miasto, ale prowadzą je organizacje pozarządowe – powiedział Jacek Majchrowski.

Krakowska konferencja została także doceniona przez rząd. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł skierował na ręce prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego list, w którym pisze: „Pragnę szczerze pogratulować Panu Prezydentowi cennej inicjatywy, która jest wyrazem zainteresowania i troski o polskiego seniora. Cieszy fakt, że polityka senioralna jest uważana za jedno z priorytetowych zadań samorządu krakowskiego”.

O krakowskiej polityce wobec osób starszych opowiedziała zebranym dr Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Senioralnej. Przypomniała, że na 758 tys. mieszkańców Krakowa 167 tys. to osoby w wieku senioralnym , co stanowi ponad 21% populacji Miasta. Średnia długość życia w Krakowie jest najwyższa w Polsce – to 81,5 roku dla kobiet i 73,7 roku dla mężczyzn. Dla wszystkich krakowian wynosi ona 78,2 roku. Te ponad 20% osób starszych w społeczeństwie to ogromny kapitał społeczny, którego nie można zmarnować. Dlatego, jak podkreśliła, zagospodarowanie cennego potencjału osób starszych – ich wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego i życiowej mądrości oraz chęci do pracy na rzecz innych – jest jednym z kluczowych zadań polityki senioralnej.

Zobacz zdjęcia z konferencji na OTO FOTOKRONIKA Miasta Krakowa

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2016-11-09
Data aktualizacji: 2017-01-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź