Polaka z Kazachem rozmowy. Młodzi reporterzy

W ramach projektu „Polaka z Kazachem rozmowy – młodzi reporterzy" odbędzie się wakacyjna Akademia Dziennikarstwa skierowana do młodzieży polskiego pochodzenia w wieku 16-18 lat z regionów Ałmaty, Karagandy i Kokczetaw. Dwutygodniowy obóz odbędzie się w drugiej połowie lipca 2014 r. w Krakowie.

Polaka z Kazachem rozmowy. Młodzi reporterzy
Fot. Instytut Wschodnich Inicjatyw

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z warsztatem dziennikarza i sprzętem reporterskim, a także współczesnym językiem i kulturą polską. Plan obozu przewiduje równieą zwiedzanie Krakowa, wycieczki do Ojcowskiego Parku Narodowego i Oświęcimia, udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wizytę w Żegocinie pod Krakowem. Projekt ma na celu podwyższenie umiejętności dziennikarskich uczestników, rozszerzenie ich wiedzy o Polsce, integracje środowisk polonijnych z Kazachstanu oraz zacieśnienie więzów z krajem przodków. W programie przewidziane sa warsztaty dziennikarskie, dotyczące zarówno tworzenia i prezentacji materiałów medialnych, jak i obsługi poszczególnych sprzętów elektronicznych przydatnych w pracy reportera. Harmonogram został skonstruowany w sposób, który umożliwi uczestnikom praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie warsztatów. Udział w wycieczkach i wydarzeniach kulturalnych, połączony ze zbiorem materiału, zaowocuje stworzeniem autorskich reportaży, filmów i prezentacji z pobytu w kraju przodków. Te z kolei zostaną zaprezentowane w środowiskach polonijnych po powrocie do Kazachstanu. W planie wakacyjnej szkoły znajdują się także zajęcia praktyczne z języka polskiego oraz współczesnej kultury polskiej. Podczas wizyty w podkrakowskiej Żegocinie uczestnicy będą mieli możliwość poznać swoich rówieśników z Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi. W toku zajęć profesjonalni trenerzy posłużą sie metodami edukacji pozaformalnej.

Organizator pokrywa koszty pobytu uczestników w Polsce oraz częściowo koszty biletów lotniczych. Projekt jest realizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw oraz partnerskie organizacje polonijne: Centrum Kultury Polskiej z Ałmaty, Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmolinskiego z Kokczetaw oraz Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie „Polonia" z Karagandy.

Zobacz PROGRAM WARSZTATÓW

Kontakt:

Instytut Wschodnich Inicjatyw – Ewa Knap: kazakhstan@iwi.org.pl

Centrum Kultury Polskiej w Ałmaty – Oleg Czerwinski: oleg_terra@mail.ru

Karagandynskie Obwodowe Polskie Stowarzyszenie „Polonia" – Witalij Chmielewski: polacykrg@gmail.com

Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmolinskiego – Aleksander Suchowiecki: polacy.kokszetau@gmail.com

Więcej informacji o projekcie na stronie www.kazakhstan.iwi.org.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie