Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywizacja zawodowa obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością

Rehabilitacja lecznicza, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, wsparcie psychologiczne i intensywny kurs języka polskiego – to kompleksowe wsparcie, które obywatelom Ukrainy oferuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem jest pomoc w przełamaniu barier uniemożliwiających aktywizację zawodową i zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.

PFRON
Fot. PFRON

Oddział Małopolski PFRON zaprasza obywateli Ukrainy, którzy chcą być aktywni zawodowo w Polsce, ale napotykają trudności ze względu niepełnosprawność, do bezpłatnego udziału w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Na kompleksową pomoc składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. Udział w projekcie wiąże się z 3-,4-miesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Uczestnik może tam zamieszkać wraz z najbliższą rodziną. Pobyt, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestnika i rodziny pokrywane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas zajęć w ośrodku dzieci będą spędzać czas z opiekunami. Udział w projekcie kończy się podjęciem zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi w ośrodku.

Zgłoszenie chęci udziału

Najpierw lekarz i psycholog ocenią stan zdrowia kandydata i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej. Uczestnik otrzyma skierowanie z PFRON do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej z propozycją terminu rozpoczęcia programu.

Do wyboru są dwa ośrodki:

  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin w Wągrowcu, zlokalizowany nad Jeziorem Durowskim, wśród lasów sosnowych w pobliżu Szlaku Piastowskiego pod Poznaniem
  • Centrum Rehabilitacji – obok lasu w Grębiszewie, niedaleko Mińska Mazowieckiego. Jego urokliwe położenie z dala od dużych miast pozwala na pełną regenerację ale daje możliwość dojazdu do Warszawy.

Pobyt w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej

Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny stanu zdrowia, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego uczestnika. Oceny dokonają specjaliści – lekarze, rehabilitanci, psychologowie i doradcy zawodowi.

Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji, dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika. Określi on ogólny cel rehabilitacji, rodzaje i harmonogram działań (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.), a także sposób oceny ich efektów.

Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W indywidualnym programie zostanie opisany sposób realizacji każdego z nich.

Warunkiem sukcesu uczestnika jest aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. To oznacza wymóg obecności na co najmniej 80 proc. zajęć przewidzianych w indywidualnym programie (i wymóg usprawiedliwienia absencji).

Osoby, które ze względu na stan zdrowia straciły jedyne źródło utrzymania, mogą wystąpić o stypendium rehabilitacyjne, którego wysokość będzie uzależniona od frekwencji na zajęciach.

Czas trwania rehabilitacji kompleksowej będzie wynikał z potrzeb określonych w indywidualnym programie – to średnio 3-4 miesiące. Zajęcia odbywają się od 8.00 do 18.00, trwają nie dłużej niż osiem godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przed przystąpieniem do projektu trzeba zadeklarować chęć pozostania w Polsce i podjęcia zatrudnienia. Jeśli w czasie pierwszych dwóch tygodni uczestnik uzna, że oferta ośrodka nie jest dla niego odpowiednia, może zrezygnować z dalszego uczestnictwa bez konieczności zwrotu kosztów.

W trakcie korzystania z usług ośrodka i po zakończeniu udziału uczestnicy będą zobowiązani do udzielania informacji związanych z oceną skuteczności prowadzonych działań.

Po zakończeniu programu zapewnione będzie wsparcie doradcy zawodowego / pośrednika pracy / psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez okres minimum trzech miesięcy po podjęciu zatrudnienia.

Moduł zawodowy

Moduł zawodowy obejmuje wsparcie doradcy zawodowego, który m.in. pomoże wybrać nowy zawód, dopasowany do zainteresowań i możliwości uczestnika, poszukiwany przez pracodawców. Jeszcze przed szkoleniami zawodowymi rozpocznie się intensywny kurs języka polskiego. Jeśli okaże się to przydatne, doradca skieruje uczestnika na kurs komputerowy, zakończony uznawanym przez pracodawców certyfikatem. Uczestnik zostanie przygotowany do poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania zatrudnienia, ale będzie mógł też liczyć na pomoc pośrednika pracy.

Moduł psychospołeczny

Psycholog z zespołu rehabilitacyjnego będzie czuwał nad rozwojem każdego uczestnika i towarzyszył mu w pokonywaniu kolejnych barier, w tym także w odzyskaniu wiary we własne możliwości.

Moduł medyczny

To ważny element w procesie powrotu do aktywności zawodowej. Jego celem jest przywrócenie utraconych funkcji organizmu lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu, co ułatwi podjęcie pracy.

W indywidualnym programie określona zostanie liczba zleconych zabiegów i ich częstotliwość. Formy terapii będą zależne od potrzeb (np. fizjoterapia: kinezyterapia, fizykoterapia i masaż, terapia zajęciowa, logopedyczna). Raz na dwa tygodnie, lub częściej w razie potrzeby, zespół rehabilitacyjny oceni aktualny stanu zdrowia uczestnika.

Więcej informacji na stronie internetowej prfon.org.pl oraz na Facebooku.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-27
Data aktualizacji: 2022-05-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź