Komunikat archiwalny

Aktywna integracja młodzieży w Krakowie

W Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona aktywnej integracji młodych ludzi w ramach europejskiego projektu „Obserwatorium Władz Lokalnych w Zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO)”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Aktywna integracja młodzieży w Krakowie
Fot. www.krakow.pl

Jednym z ciekawszych elementów spotkania była prezentacja raportu “Aktywna integracja młodzieży”. Autorka opracowania, Ewa Krzaklewska z Instytutu Socjologii UJ, zwróciła uwagę na różnorodność propozycji i programów tworzonych dla młodzieży, wskazując jednak uwagę na brak koordynacji podejmowanych działań, jak również brak konkretnych polityk wobec studentów, którzy stanowią blisko połowę populacji „młodego” Krakowa.

Irma Krysiak, reprezentująca Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej Komisji Europejskiej zaprezentowała działania podejmowane obecnie w UE, mające na celu poprawę sytuacji młodzieży, poruszyła także kwestie europejskiego wymiaru polityki zatrudnienia młodzieży oraz roli Komisji Europejskiej. Flagową inicjatywą Komisji Europejskiej jest program "Mobilna młodzież (Youth on the Move)", który oferuje liczne działania na poziomie krajowym i europejskim w trzech obszarach: poprawa kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach, wzmożenie wysiłków na rzecz poprawy polityki zatrudniania młodzieży, lepsza mobilność młodzieży na rynku pracy i w celach edukacyjnych.

Spotkanie było także okazją do zapoznania się z działalnością kilku organizacji pozarządowych i najciekawszych dobrych praktyk, które realizują. Beata Sierocka - prezes Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol - przedstawiła program „Rakowicka 10”, adresowany do tzw. dzieci ulicy, którego istotną cechą jest próba objęcia w procesie psychoterapeutycznym całych rodzin oraz stwarzanie możliwości współpracy wszystkim instytucjom udzielającym pomocy rodzinie. O klubie “Fruwająca Ryba” mówiła Angelika Kowalczyk. Projekt realizowany przez Fundację Teatru Ludowego na rzecz społeczności lokalnej w Nowej Hucie, ma dodatkowo walory integrujące, gdyż uczestniczą w nim dzieci z rodzin romskich. Ks. Andrzej Król, Prezes Salezjańskiego Ruchu Troski o Młodzież opowiedział o misji stowarzyszenia, systemie wychowawczym Jana Bosko oraz obszarach działalności Saltromu. Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Siemachy Irena Kruczek, zarysowała natomiast szeroką działalność stowarzyszenia, jednej z najbardziej dynamicznych i najnowocześniejszych organizacji społecznych w Polsce.

W projekt NLAO – Network of Local Authority Observatories on Active Inclusion - koordynowany przez Sieć EUROCITIES, obok Krakowa zaangażowanych jest osiem miast: Birmingham, Rotterdam, Sofia, Bolonia, Brno, Kopenhaga, Lille-Roubaix oraz Sztokholm. Celem Lokalnych Obserwatoriów Aktywnej Integracji (LAO) jest wymiana wiedzy i dobrych praktyk oraz prowadzenie badań nad realizacją strategii i polityk aktywnej integracji na poziomie lokalnym. (MS)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA