Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja MOPS w sprawie podjętych działań w placówce wychowawczej przy ul. Rajskiej oraz w Żmiącej

W nawiązaniu do niepokojących doniesień prasowych o placówkach wychowawczych przy ul. Rajskiej oraz w Żmiącej, MOPS informuje, że pani Katarzyna Mader od środy, 12 czerwca br., nie może wejść do placówek opiekuńczo-wychowawczych: dwóch w Krakowie przy ul. Rajskiej, oraz dwóch we wsi Żmiąca. Taką decyzję w środę podjął krakowski MOPS. MOPS przesłał pismo do dyrektora Jana Madera zakazujące wstępu na teren placówki osobom nieuprawnionym, czyli osobom, które tam nie pracują oraz wolontariuszom bez umów o wolontariacie. Ten zakaz obejmuje też panią Katarzynę Mader. 

MOPS wyjaśnia, że ruch dotyczący zakazu wejścia podyktowany jest troską o podopiecznych ośrodków. – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chce sprawę dokładnie wyjaśnić i by w trakcie tego wyjaśniania wychowankowie nie mieli kontaktu z panią Katarzyną Mader. – Poza tym do zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy domowej trafiło zawiadomienie o podejrzeniu przemocy domowej wobec małoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zespół zgodnie z przepisami powoła grupę diagnostyczno-pomocową, w skład której będą wchodzić pracownik socjalny, funkcjonariusz policji oraz psycholog ośrodka interwencji kryzysowej. Grupa podejmie działania, które będą miały na celu takie zweryfikowanie informacji dotyczących doznawania przemocy przez małoletnich. Potem zostanie podjęta decyzja o zasadności wszczęcia procedury niebieskiej karty.

Procedura niebieskich kart jest procedurą interwencyjną, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom krzywdzonym oraz udzielenie im adekwatnej pomocy. Przewiduje również działania skierowane wobec osób stosujących przemoc ukierunkowane na zmianę ich postawy oraz zaprzestanie zachowań krzywdzących.

Katarzyna Mader jest dyrektorką ośrodka adopcyjnego, który mieści się w tym samym budynku, co ośrodki interwencyjne przy ul. Rajskiej w Krakowie. – Placówki podległe MOPS w Krakowie i ośrodek adopcyjny są od siebie niezależne i osoby pracujące w ośrodku adopcyjnym nie mają konieczności przebywania na terenie placówek interwencyjnych i specjalistyczno-terapeutycznych.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krakowie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-06-13
Data aktualizacji: 2024-06-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź