Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Działalność firmy kontrolującej bilety w komunikacji miejskiej

Informacja w nawiązaniu do ostatnich doniesień medialnych, dotyczących firmy Rewizor sp. z o.o.,  wykonującej dla Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie usługę kontroli biletowej w pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie.

Chcemy podkreślić, że wspomniana firma została wyłoniona w drodze publicznego przetargu, a prawidłowość jej wyboru została potwierdzona orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Postępowanie przed KIO toczyło się w wyniku wniesionego odwołania przez inny podmiot, ubiegający się o udzielenie tego zamówienia, tj. Zakłady Wielobranżowe „Renoma” sp. z o.o..

„Renoma” sp. z o.o. wykonywała usługę kontroli biletów w pojazdach KMK od 2016 roku do końca lutego ubiegłego roku.

Rolą Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie jest kontrola należytego wykonywania umowy podpisanej przez firmę Rewizor sp z o.o.. Zapisy umowy zostały wypracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia w zakresie kontroli biletów, tak, aby jakość usługi była realizowana na najwyższym poziomie. W rezultacie, w związku z ujawnionymi uchybieniami w realizowaniu zapisów umowy (w szczególności w okresie od sierpnia do października ubiegłego roku), ZTP zgodnie z zapisami umowy, naliczył spółce Rewizor kary. W związku z naliczeniem kar umownych, ZTP prowadzi postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ostateczne podjęcie decyzji o wysokości kar i ewentualnym poddaniu sporu rozstrzygnięciu przez sąd.

ZTP nie ma żadnego wpływu na politykę płacową firmy Rewizor sp. z o.o., a tym samym nie odpowiada za działania firmy wobec jej pracowników. Zarząd Transportu Publicznego wyraża jednak swoje głębokie niezadowolenie i nie zgadza się, aby poprawa wykonywania przedmiotu wiążącej strony umowy, zauważalna w ostatnich tygodniach, odbywała się kosztem kontrolerów biletów, których, jak pokazały ostatnie tygodnie, praca nie jest najłatwiejsza i często są narażeni na przemoc.

ZTP nie może jednak ingerować w wewnętrzne sprawy spółki, w tym wynikające z zawieranych przez tę firmę umów z kontrolerami biletów. Należy wskazać, że w zakresie umów o pracę i ewentualnych uchybień pracodawcy wobec pracowników, właściwym organem w tej sprawie na mocy obowiązujących przepisów prawa jest Państwowa Inspekcja Pracy, ewentualnie spory wynikające z tych umów są rozstrzygane przez właściwe sądy.

Sebastian Kowal
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-01-24
Data aktualizacji: 2023-01-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź