Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

W sprawie zamkniętego placu zabaw na Azorach

Od wiosny ubiegłego roku trwały prace związane z remontem placu zabaw na Azorach w sąsiedztwie ul. M. Jaremy. Plac pozostaje jednak zamknięty, a wynika to faktu, że wykonawca, z którym zawarto umowę na realizację robót budowlanych i nasadzeń zieleni, związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy, nie wywiązywał się z jej realizacji.

Wobec powyższego, w wyniku naruszeń podstawowych obowiązków wynikających z umowy, Zarząd Zieleni Miejskiej z dniem 2 września 2022 r. odstąpił od jej realizacji z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Plac budowy został przejęty i zabezpieczony.

Niezależnie informujemy, że ZZM wystąpił również z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta Krakowa środków finansowych niezbędnych do zakończenia tej inwestycji. Zadanie jednak nie zostało uwzględnione w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CII/2768/22, 21 grudnia 2022 r. W związku z tym, w miarę możliwości dysponowania oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań publicznych, Zarząd Zieleni Miejskiej podejmie działania mające na celu dokończenie inwestycji.

Wykonane prace modernizacyjne objęły: prace geodezyjne, roboty rozbiórkowe, wykonanie piłkochwytów wokół istniejącego boiska, prace przygotowawcze pod nawierzchnie zaprojektowane, o łącznej powierzchni ok. 700 m kwadratowych (w tym korytowanie mechaniczne, wykonanie podbudowy dla nawierzchni bezpiecznych) i dostawę drewnianych obrzeży. Koszt wykonanych prac wyniósł 200 630,54 zł brutto.

Zarząd Zieleni Miejskiej
w Krakowie

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-01-19
Data aktualizacji: 2023-01-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź