Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Co prawo mówi o prowadzeniu przedszkoli, a czego nie wie „Dziennik Polski”?

Opublikowany 6 września 2022 r. w „Dzienniku Polskim” artykuł redaktor Klaudii Warzechy pt. Dzieci porzucone „Pod Magnolią” wprowadza opinię publiczną w błąd, przypisując prezydentowi miasta kompetencje, których ten organ nie posiada. Wystarczy sięgnąć do obowiązujących regulacji, by wiedzieć, że prezydent miasta nie wydaje „zgody na przekazanie prowadzenia przedszkoli spółce”, ma natomiast obowiązek zaktualizować udzielone zezwolenie na założenie przedszkola w zakresie podmiotu je prowadzącego.

W artykule redaktor Klaudii Warzechy pt. Dzieci porzucone „Pod Magnolią”, opublikowanym 6 września 2022 r. w „Dzienniku Polskim”, zawarte zostały nieprawdziwe informacje.

Nie jest prawdą, że – jak twierdzi autorka artykułu – „właścicielka sieci przedszkoli, mimo braku spłaty kary, otrzymuje zezwolenie od miasta na otwarcie nowej spółki”.

Wyjaśniamy, że Prezydent Miasta Krakowa nie wydaje zezwoleń na otwieranie spółek. Nowo tworzone spółki są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), prowadzonym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze). Prezydent Miasta Krakowa w stosunku do przedszkoli niesamorządowych i ich organów założycielskich (prowadzących) jest organem rejestrującym i dotującym, co oznacza, że dokonuje wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i wydaje zgodę na prowadzenie szkół i placówek publicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 90b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca szkołę lub placówkę publiczną niesamorządową na podstawie zezwolenia może przekazać prowadzenie szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej. Przekazanie do prowadzenia przedszkola niesamorządowego publicznego między dwoma podmiotami skutkuje koniecznością złożenia wniosku dotyczącego zmiany w zezwoleniu na założenie przedszkola w trybie określonym procedurą EK-01 zał. nr 3 bip.krakow.pl. Organ prowadzący szkołę lub placówkę publiczną do wniosku dołącza pisemne oświadczenie osoby prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej przejmującej prowadzenie szkoły lub placówki o przejęciu zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Organ rejestrujący (Prezydent Miasta Krakowa) dokonuje aktualizacji we wpisie w zakresie zmiany organu prowadzącego po stwierdzeniu złożenia wszystkich wymaganych prawem dokumentów. Przekazanie lub przejęcie prowadzenia szkoły lub placówki publicznej następuje w terminie wskazanym w decyzji o zmianie zezwolenia.

Przedszkola „Pod Magnolią” są przedszkolami niesamorządowymi, tj. przedszkolami, które mogą być prowadzone przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Gmina Miejska Kraków. 24 marca 2022 roku do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa wpłynęły wnioski Pani Justyny Pacuły, osoby prowadzącej Publiczne Przedszkola „Pod Magnolią”, w sprawie przekazania prowadzenia ww. Przedszkoli spółce Pacuła Group sp. z o. o. Po stwierdzeniu spełnienia wszystkich warunków formalnych, zgodnie z art. 90b ustawy z dnia 14 grudnia 2022 roku – Prawo oświatowe, 22 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Krakowa dokonał zmian w udzielonych zezwoleniach na założenie ww. Przedszkoli w zakresie osoby prowadzącej. Zmiany te weszły w życie z dniem 1 maja 2022 roku.

 

Biuro Prasowe

Urząd Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-09-08
Data aktualizacji: 2022-09-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź