Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sprostowanie do artykułu w „Gazecie Wyborczej” z 22 grudnia

W związku z opublikowanym 22 grudnia artykułem w „Gazecie Wyborczej” pt. „Walczą, by ich nie rozdzielić” informujemy:

Pani redaktor Angelika Pitoń zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z zapytaniem: czy to prawda, że placówka opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Hamernia 31 jest likwidowana? Jeśli tak, to dlaczego? Co z przebywającymi tam dziećmi (ile ich jest)?

W przesłanej do redakcji odpowiedzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował, że 11 października 2021 r. przedstawiciele Fundacji im. Świętej Scholastyki zwrócili się z prośbą o rozwiązanie z dniem 31 stycznia 2022 r. umowy pomiędzy Fundacją a Gminą Miejską Kraków, dotyczącą prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego przy ul. Hamernia 31a. Odpowiedź zawierała także informację, że dzieci przebywające w placówce zostaną przekierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których zostaną zabezpieczone ich potrzeby.

Ze strony pani redaktor po otrzymaniu odpowiedzi nie było prośby o przedstawienie szczegółowych powodów, dla których Fundacja zrezygnowała z prowadzenia placówki. Pani redaktor Angelika Pitoń przygotowując artykuł, pozostawała w stałym kontakcie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, otrzymując odpowiedź na każde zadane pytanie.

Niezrozumiałe jest zatem formułowanie radykalnych tez i wniosków na podstawie opinii osoby (w artykule pani Zofia), która nie posiada bezpośredniego i pełnego wglądu w sytuację, a także opinii pracowników placówki, którzy z kolei posiadają pełną wiedzę na temat podejmowanych działań względem wychowanków.

Ze względu na fakt brakujących w artykule wielu wiadomości, o które redaktor Pitoń nie pytała informujemy:

 1. W odniesieniu do kwestii braku pisma od wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie nie otrzymał pisma dotyczącego umieszczenia wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w jednej placówce. Jedyne pismo, które otrzymano dotyczyło „odwołania od decyzji Dyrekcji o zamknięciu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego przy ul. Hamernia 31a”.

  W związku z tym 16 listopada odbyło się spotkanie z wychowankami. W trakcie spotkania Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej i Kierownika Działu Pomocy Dzieciom, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z wychowankami i kadrą placówki, omówiono kwestie zawarte w piśmie wychowanków skierowanym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Wychowankowie mieli możliwość swobodnej i nieskrępowanej wypowiedzi.

  W trakcie spotkania ujawniła się sytuacja szykanowania zarówno ze strony wychowanków jak i wychowawców dwóch chłopców, którzy według pozostałych złożyli donos do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na niewłaściwe funkcjonowanie placówki.

  W związku z tą sytuacją 18 listopada w trakcie spotkania Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej i Kierownika Działu Pomocy Dzieciom z Dyrektorem placówki i Prezesem Fundacji dla ochrony małoletnich podjęto decyzję o natychmiastowym przekierowaniu dwóch chłopców do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
   
 2. Pomimo pierwotnie zakładanej możliwości przekierowania wychowanków do jednej placówki po rozmowie z Dyrektorem placówki i przedstawicielem Fundacji z uwagi na zróżnicowanie wiekowe, a także wskazany przez Dyrektora placówki brak zażyłości pomiędzy wychowankami podjęto decyzję o przekierowaniu wychowanków do 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych adekwatnych do ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, kontaktu z rodziną biologiczną oraz grupą wiekową. Istotnym jest, iż wprowadzone zmiany nie wymagają zmian szkół, do których uczęszczają wychowankowie.
   
 3. 20 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej i Kierownika Działu Pomocy Dzieciom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z wychowankami placówki, w trakcie którego przedstawiono małoletnim propozycje placówek opiekuńczo-wychowawczych, do których małoletni mogą zostać skierowani. Wychowankowie nie zgłosili sprzeciwu wobec proponowanych placówek. Poinformowano wychowanków, iż zostaną zorganizowane spotkania mające na celu zapoznanie z funkcjonowaniem docelowej placówki, w tym m.in. przedstawienie wychowawcy, obejrzenie pokoju oraz zobowiązano się do pomocy w utrzymywaniu stałego kontaktu pomiędzy wychowankami. Uzgodniono, iż w przypadku braku akceptacji przez wychowanków docelowej placówki zostaną podjęte wszelkie możliwe kroki celem zmiany placówki.

  Ponadto pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie wraz z wychowankami ustalili, iż przekierowania do placówek zostaną zrealizowane po okresie świątecznym i feryjnym tj. w drugiej połowie stycznia.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że pani Angelice Pitoń podano prawdziwe informacje dotyczące braku podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej przekierowania wychowanków w związku z brakiem wydanych skierowań do docelowych placówek. Jak przekazano powyżej, skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych zostaną wydane po zaakceptowaniu przez wychowanków docelowych placówek.

Każdy artykuł prasowy wymaga rzetelnego zgromadzenia i zweryfikowania informacji. Brakło tego jednak w tekście pani redaktor Angeliki Pitoń, która nie podjęła wysiłku, aby poznać powody, dla których Fundacja Św. Scholastyki postanowiła rozwiązać umowę. Kluczową kwestią były tutaj wyniki kontroli przeprowadzonej przez wojewodę, a które są dostępne do publicznej wiadomości na stronach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dlatego też przedstawiamy pani redaktor Pitoń przekazane 28 września do Prezydenta Miasta Krakowa wystąpienie pokontrolne Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeprowadzonej kontroli w dniach 16-19 lipca, w trakcie której ujawniono między innymi następujące nieprawidłowości:

 • brak stałego dostępu wychowanków do produktów żywnościowych;
 • brak przygotowanych posiłków dla wychowanków – informacja w zeszycie wewnętrznym wychowawców cyt. „nie zrobiłam obiadu na jutro, dzieci też się nie pokwapiły”, cyt. „na obiad tylko drugie danie, nie było nic na zupę”;
 • nieporządek w placówce w tym: porozrzucane ubrania i artykuły codziennego użytku, porozrzucane śmieci, brak obleczonej pościeli dla wychowanków, zepsute sprzęty;
 • zniszczenie mienia wychowanka przez dyrektora placówki (pocięcie piłki do gry ostrym narzędziem);
 • używanie niecenzuralnego słownictwa przez wychowawców wobec małoletnich przebywających w placówce.

7 października pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przeprowadzili kontrolę doraźną, podczas której ustalono:

 • brak obleczonej pościeli dla wychowanków;
 • nieporządek w placówce, w tym porozrzucane ubrania, resztki nieświeżej żywności pozostające w łóżkach wychowanków, brudna podłoga;
 • zepsute meble;
 • brudna lodówka, z której wydobywał się nieprzyjemny zapach.

Z tych powodów, 8 października zorganizowano spotkanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej oraz Kierownika Działu Pomocy Dzieciom z Prezes Fundacji im. Świętej Scholastyki. Tematem spotkania było omówienie możliwości prawidłowej realizacji zadania, a przede wszystkim zapewnienie właściwej opieki i wychowania małoletnim przebywającym w placówce.

Po spotkaniu przedstawiciele Fundacji pismem z 11 października zwrócili się z wnioskiem o rozwiązanie z dniem 31 stycznia 2022 roku umowy dotyczącej prowadzenia placówki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przychylił się do wniosku. 22 listopada podpisano porozumienie rozwiązujące umowę.

  

Witold Kramarz

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Jagiełło
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-12-22
Data aktualizacji: 2021-12-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź