Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

„Pod budowę zburzyli rodzinny dom pani Anny” – polemika

20 września na łamach „Gazety Krakowskiej” ukazał się artykuł opisujący wątpliwości, powstałe w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Sołtysowskiej i Centralnej oraz zajęciem pod tę inwestycję prywatnej działki. Poniżej publikujemy polemikę w tej sprawie.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sołtysowskiej i Centralnej realizowana jest w oparciu o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Otrzymanie tej decyzji to finał długotrwałego procesu, a jej uzyskanie jest równoznaczne z tym, że można rozpocząć prace budowlane.

Samą procedurą wydania decyzji ZRID zajmował się Wydział Architektury UMK. Rozbudowa drogi w tym miejscu wymagała przejęcia dodatkowego terenu. W pierwszej kolejności zostały sprawdzone dane właścicieli – właściciel spornej działki był wskazany, ale bez podania danych adresowych. Decyzja ZRID powstała właśnie po to, by umożliwić realizację inwestycji w takich przypadkach. Pozwala ona bowiem przejąć teren, rozpocząć budowę i zabezpieczyć interesy właściciela działki nawet, jeśli nie jest on znany w momencie wydawania decyzji.

Na podstawie wszczętej procedury uzyskania ZRID, działka została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich została przekazana pod pas drogowy rozbudowywanej drogi, druga pozostała w rękach właścicieli. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 449/2, o pow. 0,0139 ha (która powstała w wyniku podziału działki nr 449), obr. 54 jedn. ewid. Kraków – Nowa Huta, została objęta ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 27/6740.4/2020 z 10 grudnia 2020 r., znak: AU-01-6.6740.4.22.2019.APS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Sołtysowską w Krakowie na skrzyżowanie typu rondo (…)”, i stała się z mocy prawa własnością Miasta Kraków (miasta na prawach powiatu) z dniem 19 stycznia 2021 r.

Kwestia odszkodowania będzie się toczyć w osobnym postępowaniu. Jak wynika z treści art. 12 wspomnianej wyżej ustawy z 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za nieruchomości, których własność nabywa podmiot publicznoprawny w wyniku ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację drogi publicznej, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe, a decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za przejętą nieruchomość wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz wydziały Urzędu Miasta Krakowa są otwarte na współpracę z mieszkańcami, czekamy na kontakt od osoby, która zgłosiła się do mediów. Dane tej osoby nie widniały w żadnych dokumentach, które były procedowane w trakcie wydawania decyzji. Zgodnie z treścią księgi wieczystej oraz danymi z ewidencji gruntów i budynków, jako właściciel przedmiotowej nieruchomości nie figurowała bohaterka artykułu. Jeśli dysponuje ona dokumentami, które pozwolą uznać ją za właściciela nieruchomości – będzie stroną postępowania odszkodowawczego, czyli uzyska rynkową wartość nieruchomości zajętej pod drogę.

Obecnie nie ma podstaw, aby inwestycję przerywać lub twierdzić, że doszło do nielegalnego zajęcia czyjejś własności.

Na zakończenie chcielibyśmy podkreślić, że wszelkie procedury dotyczące nabywania nieruchomości pod drogi krajowe oraz wypłaty odszkodowań z tego tytułu, ustalane są na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., Nr 2031, z późn. zm.), zwanej dalej „Specustawą drogową”.

Zespół Prasowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa

pokaż metkę
Autor: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-09-20
Data aktualizacji: 2021-09-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat