Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Upał coraz większy, a konie dorożkarskie mimo to na Rynku Głównym – polemika z artykułem „Gazety Krakowskiej”

Szanowny Pan
Wojciech Mucha
Redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej”

W nawiązaniu do artykułu autorstwa Pana Piotra Ogórka, który zamieszczony został 28 lipca 2021 r. na portalu informacyjnym krakow.naszemiasto.pl i dotyczył upałów i koni dorożkarskich na Rynku Głównym, Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa wyjaśnia:

Od kilku lat, w okresie letnim przez wiele osób, jak i organizacji podejmowany jest temat koni dorożkarskich pracujących na terenie miasta Krakowa. Wielokrotnie informowaliśmy, że dokładamy wszelkich starań, aby warunki pracy koni na terenie miasta były zgodne z zasadami wypracowanymi z przedsiębiorcami – dorożkarzami, a przede wszystkim przestrzegane zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt.

Działania Urzędu związane ze stanem zwierząt pracujących na Rynku Głównym są realizowane we współpracy z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii. Utrzymywany jest także stały kontakt z wykwalifikowaną kadrą naukową Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (specjalistami z zakresu weterynarii, zootechniki, zoohigieny, biologii i behawioru koni) oraz hippologiem, któremu od 2014 r. Urząd zleca wykonywanie badań mających na celu określenie m.in. optymalnych warunków zoohigienicznych pracy koni dorożkarskich.

Urząd Miasta Krakowa zlecił ww. specjalistom z Zakładu Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadzenie szczegółowych badań, które pozwalają określić warunki zoohigieniczne pracy koni. W oparciu o te badania opracowano zasady pracy koni dorożkarskich, między innymi w dni upalne. Ponadto, wpisy w paszportach koni, wykonywane regularnie przez lekarzy weterynarii, świadczą o tym, że konie są zdrowe
i dobrze odżywione.

Dane dotyczące stanu zdrowia koni pracujących na terenie miasta Krakowa są ogólnodostępne dla opinii publicznej, zamieszczone zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa. Istnieje również możliwość zapoznania się z nimi w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska UMK Osiedle Zgody 2 w Krakowie.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań dotyczących warunków pracy koni dorożkarskich w Krakowie - dostępne są one tutaj.

Wydział Spraw Administracyjnych publikuje komunikaty o podejmowanych regularnie działaniach mających na celu poprawę warunków koni. Coroczne szczegółowe informacje w tym zakresie były przekazywane poprzez Biuro Prasowe UMK do krakowskich mediów. Dotyczyły one m.in.:

 • ograniczenia ilości dni wjazdu dorożek do Rynku Głównego, tj. co drugi dzień
 • ograniczenia godzin wjazdu – 12h/dobę
 • zakazu postoju na postoju stałym Rynku Głównego w godzinach od 13.00–17.00, gdy temperatura w cieniu przekroczy 28 stopni Celsjusza (według wskazań termometru zawieszonego na ścianie Sukiennic)
 • przeprowadzanych badań z użyciem urządzenia WBGT
 • ograniczenia ilości przewożonych osób dorożką
 • ograniczenia gabarytów dorożek
 • szkoleń prowadzonych przez specjalistów
 • obowiązku posiadania aktualnych badań lekarsko – weterynaryjnych.

Informujemy, że mając na uwadze prognozy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dotyczących upału (wg alertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie), Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa na bieżąco monitoruje sytuację pogodową i wprowadza obowiązujące czasowo wydłużone godziny zamknięcia postoju stałego dla dorożek konnych (bądź całkowite jego zamknięcie) a także wjazdu na Rynek Główny. Każdorazowo w sytuacjach wymagających takich działań są one podejmowane, co można było zaobserwować podczas ostatnich upalnych dni, tj.:

 • 3 czerwca 2021 r., w godz. od 9.00 do 14.00 został zamknięty postój stały na Rynku Głównym
 • od 18 czerwca 2021 r. do 24 czerwca 2021 r., w godz. od 9.00 do 19.00 został zamknięty postój stały na Rynku Głównym, z równoczesnym zamknięciem postoju zastępczego przy Bazylice Mariackiej
 • od 7 lipca 2021 r. do 9 lipca 2021 r., w godz. od 9.00 do 19.00 został zamknięty postój stały na Rynku Głównym, z równoczesnym zamknięciem postoju zastępczego przy Bazylice Mariackiej
 • od 13 lipca 2021 r. do 15 lipca 2021 r., w godz. od 9.00 do 19.00 został zamknięty postój stały na Rynku Głównym, z równoczesnym zamknięciem postoju zastępczego przy Bazylice Mariackiej
 • 25 lipca 2021 r., w godz. od 9.00 do 19.00 został zamknięty postój stały na Rynku Głównym, z równoczesnym zamknięciem postoju zastępczego przy Bazylice Mariackiej.

W przypadku niezastosowania się przez przedsiębiorców – dorożkarzy do zapisów umownych Wydziałowi przysługują uprawnienia do naliczenia kar umownych, a także rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Urząd Miasta Krakowa zapewnił dorożkarzom dostęp do wody dla koni. Zostały uruchomione dodatkowe punkty poboru wody w rejonie wyznaczonych postojów zastępczych przy Barbakanie, ul. Podzamcze i Siennej. Dorożkarze regularnie poją i karmią konie na postojach. Fakt ten niejednokrotnie można zaobserwować przebywając w centrum miasta.

W trakcie stale wykonywanych kontroli na postojach koni dorożkarskich dotychczas nie stwierdzono żadnej sytuacji, w której wysoka temperatura mogłaby w niepokojący sposób wpływać na konie zarówno podczas pracy jak i postoju (omdlenia, zasłabnięcia, odwodnienie zwierzęcia, chwiejny chód itp.).

Podkreślić należy, że konie posiadają warstwę okrywową skóry w postaci sierści, ułożonej warstwami, podszerstek – będący dodatkowym izolatorem. Umożliwia im to znacznie lepszą izolację cieplną niż człowiekowi, u którego skóra nie jest niczym chroniona i nagrzewa się z dużą intensywnością, co powoduje przenikanie ciepła bezpośrednio do organizmu i jest mocno odczuwane.

Jednocześnie informujemy, że przez cały czas są i nadal będą kontynuowane działania związane z bieżącym monitorowaniem sytuacji pogodowej i w sytuacjach uzasadnionych zostaną wprowadzone czasowo wydłużone godziny zamknięcia postoju stałego dla dorożek konnych (bądź całkowite jego zamknięcie).

Reasumując, powyższe działania mają na celu kontrolę oraz pozwalają zapewnić odpowiednie warunki pracy zwierząt, jak i bezpieczeństwo osób prowadzących działalność dorożkarską.

Z wyrazami szacunku,

Anna Broś-Milc

Zastępca dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Duda
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-08-09
Data aktualizacji: 2021-08-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat