Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja w sprawie MPWiK

Postępowania przetargowe w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie były i są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czego dowodem są wyniki szeregu kontroli udzielanych zamówień. Kontrole te prowadzone były m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Najwyższą Izbę Kontroli.

Postępowanie, w ramach którego prowadzone jest śledztwo CBA, dotyczyło: „Dostawy specjalistycznego samochodu pogotowia kanalizacyjnego wraz z wyposażeniem”, zostało wszczęte 28 maja 2018 r. Osoba, której postawiono zarzuty, nie była członkiem komisji przetargowej w tym postępowaniu.

Zarzuty wobec pracownika zostały postawione 8 września 2020 r., po wcześniejszym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 9 września 2020 r. pracownik stawił się w miejscu pracy i podjął wykonywanie obowiązków służbowych.

Równocześnie należy podkreślić, że w toku całego postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęły żadne informacje o nieprawidłowościach. Wyniki z przeprowadzonego przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej spółki w dniu 26 czerwca 2018 r. Nie zostały one zakwestionowane i nie wniesiono sprzeciwu do rozstrzygnięcia.

Zamówienie to udzielone było celem wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w ustawie z dnia 24 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. tj. 2019 poz. 1843 z zm.) art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy, to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wobec powyższego mówienie o korupcji i ustawianiu przetargów jest nieuprawnione. Takie stwierdzenie możliwe jest tylko i wyłącznie po prawomocnym wyroku skazującym.

W MPWiK SA prowadzona jest bieżąca kontrola stosowania polityki zamówień. Od początku 2018 roku do września 2020 r. przeprowadzone były następujące kontrole przez instytucje nadzorujące wydatkowanie środków publicznych:

  • 15 stycznia 2018 r. – kontrola NFOSiGW w zakresie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego dostawy samochodu specjalistycznego do obsługi przepompowni ścieków
  • 19 czerwca 2018 r. - kontrola NFOSiGW w zakresie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego remontu kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV
  • 28 września 2018 r. - kontrola NFOSiGW w zakresie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego remontu kolektora lewobrzeżnego Wisły
  • 30 listopada 2018 r. - kontrola NFOSiGW w zakresie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego budowy kanalizacji os. Piaski Wielkie, ul. Myśliwska i Gumniska
  • 29 stycznia 2020 r. – 16 marca 2020 r. kontrola NIK delegatury w Krakowie dotycząca wykorzystania przez MPWiK dotacji na realizację projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (17 postępowań przetargowych).

Przeprowadzone kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego.

Robert Żurek
rzecznik prasowy MPWiK

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-09-10
Data aktualizacji: 2020-09-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat