Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komentarz dotyczący umorzenia śledztwa – zakup nieruchomości przez KBF

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników KBF i Urzędu Miasta Krakowa oraz w sprawie przekroczenia przez dyrektora KBF uprawnień podczas zakupu nieruchomości przy ul. Wygranej 2 w Krakowie z przeznaczeniem na siedzibę Krakowskiego Biura Festiwalowego. Informacje na ten temat opublikowane na łamach „Dziennika Polskiego” oraz portalu Interia.pl są nieprawdziwe.

W związku z umorzeniem przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków, w okresie od 18 stycznia 2013 r. do 7 sierpnia 2015 r., przez funkcjonariuszy publicznych – pracowników Urzędu Miasta Krakowa oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego poprzez niepodjęcie działań zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości położonej przy ul. Wygranej 2 w Krakowie, a nadto przekroczenia uprawnień przez dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego, polegającego na zawarciu w jego imieniu umowy sprzedaży rzeczonej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Krakowskiego Biura Festiwalowego, informuję:

Postanowieniem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie z 24 kwietnia 2020 r. śledztwo
w przedmiotowej sprawie zostało umorzone, wobec stwierdzenia, że czyny zarzucane pracownikom Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrektorowi Krakowskiego Biura Festiwalowego, polegające na niedopełnieniu obowiązków lub przekroczeniu uprawnień, czym działano na szkodę interesu publicznego, w postaci racjonalnego gospodarowania mieniem Krakowskiego Biura Festiwalowego, nie noszą znamion czynu zabronionego. W uzasadnieniu rzeczonego postanowienia jednoznacznie podkreślono okoliczność, że na skutek zaniedbań ustrojowych, systemowych i prawnych nie doszło do ujawnienia uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w księdze wieczystej nieruchomości położnej przy ul. Wygranej 2 w Krakowie, wobec czego zarówno pracownikom Urzędu Miasta Krakowa, jak i dyrektorowi Krakowskiego Biura Festiwalowego nie można przypisać umyślności lub nawet nieumyślności w działaniu.

Krakowskie Biuro Festiwalowe dokonało zakupu nieruchomości z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz w oparciu o zasadę rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych i przysługuje mu ochrona nabytego prawa własności. Nadto w przedmiotowej sprawie nie doszło do działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, albowiem Krakowskie Biuro Festiwalowym nabyło nieruchomość o realnej wartości odpowiadającej cenie rynkowej wskazanej w operacie szacunkowym.

Wobec powyższego, artykuł pt. „Kraków: Prezydent zapłacił 6,5 mln złotych za kamienicę, która powinna należeć do Gminy”, opublikowany 5 stycznia 2018 r. na portalu interia.pl oraz artykuł Piotra Tymczaka pod tytułem „Śledztwo w sprawie transakcji między miejskim biurem i byłym radnym”, opublikowany w drukowanym wydaniu „Dziennika Polskiego” 6 czerwca 2019 r., zawierały nieprawdziwe informacje, co jednoznacznie potwierdza treść uzasadnienia postanowienia Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie o umorzeniu śledztwa w przedmiotowej sprawie

Izabela Helbin
dyrektor
Krakowskiego Biura Festiwalowego

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-05-06
Data aktualizacji: 2020-05-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź