Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja w sprawie „Domu Harcerza” przy ul. Lotniczej 1

W związku z pojawiającymi się informacjami o możliwości zrealizowania inwestycji mieszkaniowej na działce nr 89/14 obr. 5 Śródmieście, zabudowanej budynkiem położonym przy ul. Lotniczej 1, w którym w chwili obecnej funkcjonuje „Dom Harcerza” informujemy, iż brak jest podstaw do realizacji takiej inwestycji.

W Wydziale Architektury i Urbanistyki został złożony wniosek prywatnego inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na działce nr 89/14, ale z uwagi na negatywną opinię ZIKIT-u dotyczącą obsługi komunikacyjnej, postępowanie to nie jest aktualnie prowadzone.

Ponadto przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z określonym celem, jakim było wybudowanie „Domu Harcerza”. W przypadku, gdyby Spółdzielnia podjęła działania sprzeczne z wyżej określonym celem, właścicielowi działki Gminie Miejskiej Kraków przysługuje możliwość wystąpienia do sądu z powództwem o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta

Marta Witkowicz

pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat