Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja w zakresie spraw prowadzonych dla Gminy Miejskiej Kraków – ZIKiT dotyczących odzyskania należności od dłużników

Czytając dzisiejszy artykuł w „Dzienniku Polskim”, dotyczący starań ZIKiT o odzyskanie pieniędzy wyprowadzonych z kont gminy przez byłą pracownicę, można powziąć przypuszczenie, że autor czerpie swoje wyobrażenie o przebiegu procesów sądowych z seriali telewizyjnych. Niestety, w prawdziwym życiu rozprawy nie są wyznaczane z dnia na dzień, a dłużnicy wykorzystują wszelkie możliwości prawne, by długu nie spłacić.

Dzięki staraniom ZIKiT z wyprowadzonej kwoty 4,97 mln zł odzyskano już 2,6 mln zł. Pozostaje do odzyskania 2,3 mln z należności głównej oraz odsetki. Wszelkie obecnie prowadzone sprawy cywilne mają na celu wyegzekwowanie od Andrzeja D. i Iwony Cz. należności Gminy Miejskiej Kraków objętych tytułem wykonawczym w postaci ugody z dnia 21 czerwca 2012 r., której postanowień dłużnicy nie dotrzymali. Aktualnie toczą się dwa postępowania egzekucyjne.

Jednocześnie z zaprzestaniem realizowania postanowień ugody z dnia 21 czerwca 2012 r. dłużnik Andrzej D. rozpoczął proceder wyzbywania się majątku, celem uniemożliwienia zaspokojenia roszczeń Gminy Miejskiej Kraków. W rezultacie zostały wytoczone powództwa w trybie art. 527 i nast. k.c. (tzw. skargi pauliańskiej), których celem jest uznanie umów zawartych pomiędzy dłużnikiem a osobami trzecimi za bezskuteczne w stosunku do Gminy. Niezależnie od powyższego pełnomocnik Gminy złożył w dniu 13 października 2016 r. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Andrzeja D., polegającego na znacznym uszczupleniu swojego majątku (art. 300 § 1 k.k.). Postępowanie przygotowawcze zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia do sądu.

Aktywność pełnomocnika Gminy przejawiała się w odpieraniu zarzutów strony przeciwnej w toku spraw o zwolnienie spod egzekucji przedmiotów majątkowych zajętych przez komorników w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Podejmowano również próby spowodowania zarządzenia wykonania wobec skazanych warunkowo zawieszonych kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział III Karny z dnia 17 września 2013 r

Michał Pyclik
Kierownik Zespołu Prasowego
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

pokaż metkę
Autor: MICHAŁ PYCLIK
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat