Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nieprawdziwe informacje o stadninie koni na Prądniku Czerwonym

„Stadnina znika z Prądnika”, „Koni i centrum ogrodniczego żal” – głoszą tytuły artykułów Katarzyny Janiszewskiej w Gazecie Krakowskiej i w Dzienniku Polskim z 11 października. Informacja o zamknięciu stadniny jest jednak nieprawdziwa, gdyż obecnie prowadzone jest postępowanie o zawarcie nowej umowy ze spółką POLSAD, o czym dziennikarka została poinformowana w materiale otrzymanym z Biura Prasowego. Nie zdecydowała się jednak na jego wykorzystanie w swoich tekstach, przez co wprowadziła czytelników w błąd.

Wbrew temu co czytamy w artykułach, umowa dzierżawy nieruchomości zawarta 26 lutego 2015 r. na okres od 30 grudnia 2014 r. do 30 grudnia 2017 r. nie została wypowiedziana. Zgodnie z wnioskiem prezesa spółki POLSAD złożonym do protokołu na spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta 5 czerwca tego roku, prowadzone jest postępowanie o zawarcie nowej umowy z datą obowiązywania do końca października 2018 r. W toku postępowania wystąpiono o opinie do właściwych merytorycznie wydziałów i jednostek miejskich, o czym poinformowano spółkę pismem z 27 czerwca 2017 r.

Po skompletowaniu wspomnianych opinii, w tym uzyskaniu 10 października stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydział Skarbu Miasta 12 października wystąpił pisemnie do spółki POLSAD o potwierdzenie woli dalszej dzierżawy zajmowanego terenu. Jednocześnie w związku z wydanymi 12 lipca 2017 r. przez Miejskiego Konserwatora Zabytków zaleceniami pokontrolnymi, skierowanymi bezpośrednio do spółki POLSAD, w których konserwator zobowiązał spółkę do podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia dawnego dworu przed dalszą degradacją, a w następnej kolejności do przeprowadzenia w dwóch etapach remontu elewacji, Wydział Skarbu Miasta zwrócił się o poinformowanie, jakie działania zostały podjęte przez spółkę w celu realizacji zaleceń konserwatorskich. Zgodnie z tymi wytycznym do 30 września tego roku należało przedłożyć do uzgodnienia dokumentację, natomiast do 30 listopada powinny być wykonane najpilniejsze prace. Ponadto we wspomnianym piśmie zwrócono uwagę na konieczność uregulowania powstałych od maja tego roku zaległości czynszowych.

W chwili obecnej Wydział Skarbu Miasta oczekuje na stanowisko spółki POLSAD dotyczące dalszej dzierżawy nieruchomości.

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta

Marta Witkowicz

 

                                                           

pokaż metkę
Autor: MARTA WITKOWICZ
Osoba publikująca: ANNA DUDA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat