Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komunikat w sprawie zakończenia postępowania przetargowego na wyłonienie operatora obiektu dawnej strzelnicy na Woli Justowskiej

W dniu 6 września 2017 roku komisja przetargowa powołaną Zarządzeniem nr 1877/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.07.2017 roku, podała do publicznej wiadomości informację o zamknięciu przetargu pisemnego dotyczącego oddania w użytkowanie na 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem dawnej strzelnicy garnizonowej, bez wybrania którejkolwiek z ofert, co zastrzeżone zostało w pkt IX ogłoszenia o przetargu.

Następnie komisja zaprosiła obecnych na sali oferentów do zapoznania się z treścią złożonych w postępowaniu ofert (poza ofertą spółki Kinko sp. z o.o., która wnioskowała w postępowaniu o utajnienie treści złożonej przez nią oferty). Ponadto, komisja poprosiła wszystkich zainteresowanych o składanie wniosków o zapoznanie się z dokumentacją przetargową w trybie ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Po ogłoszeniu wyników, jeden z oferentów, Fundacja Wiedza reprezentowana przez kilku przedstawicieli, w tym pełnomocnika – adwokata wyposażonego w kamerę, wszczął awanturę, zarzucając komisji przetargowej oszustwo i mataczenie. Wdarł się także do pokoju pracowników, uniemożliwiając wykonywanie przez nich obowiązków. Pełnomocnik tej fundacji, krzycząc żądał natychmiastowego wglądu do protokołów komisji na ustny wniosek. Na tę okoliczność sporządzono notatkę z przyjęcia  wniosku ustnego, która następnie została złożona na dzienniku podawczym. 

„Przedstawienie” jakie zaprezentował w dniu 6 września 2017 roku przedstawiciel palestry zdecydowanie nie licuje z powagą tego zawodu. Zamieszanie wywołane przez oferenta utrudniło, czy wręcz uniemożliwiło normalny tryb pracy urzędu. Nie obyło się bez gróźb i inwektyw kierowanych pod adresem członków komisji.

Pełnomocnik oferenta wezwał na miejsce policję, żądając zabezpieczenia akt z posiedzeń komisji przetargowej i zapewniając o rychłej wizycie w urzędzie prokuratora, który miał już wszcząć postępowanie. Prokurator obiecał mu ponoć interwencję.

Przedstawiciele urzędu poprosili policję,  aby dokonała wglądu do akt komisji i spisała dokumenty jakie się w nich znajdują wobec nieustających krzyków pana mecenasa insynuującego, iż komisja nie posiada żadnych protokołów z posiedzeń. 

Ostatecznie, policja odmówiła zapoznania się z zawartością akt, które na prośbę Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie po kilku godzinach zostały, w obecności oferenta, umieszczone w szafie pancernej.

Do tej pory nie wpłynęła do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie żadna informacja uzasadniająca wspomnianą wizytę policji w siedzibie ZIS ani żadna informacja z prokuratury o ewentualnym postępowaniu w tej sprawie.

Dla zachowania szczególnej ostrożności, akta przetargu pozostają na chwilę obecną zamknięte w monitorowanej szafie pancernej, co uniemożliwia jednak dalszą pracę związaną z przetargiem i udostępnianie materiałów przetargowych wszystkim zainteresowanym.

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat