Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Informacja o jakości powietrza w Krakowie w dniach 30.10 – 06.11.2015 r.

Wobec ukazujących się na przełomie października i listopada br. w środkach masowego przekazu wielu sprzecznych informacji o jakości powietrza na terenie Krakowa, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje:

Wobec ukazujących się na przełomie października i listopada br. w środkach masowego przekazu wielu sprzecznych informacji o jakości powietrza na terenie Krakowa, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje:

  1. W dniach od 30 października do 05 listopada 2015 r. w Małopolsce występowało zjawisko odwróconej inwersji temperatury, które szczególnie nad obszarem Krakowa przyczyniło się do  kumulacji zanieczyszczeń pyłowych w dolnych warstwach atmosfery. Spowodowało to znaczny wzrost stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu.
  2. W dniach od 30 października do 02 listopada średniodobowe stężenia pyłu PM10 nie przekroczyły poziomu 200 µg/m3 powietrza, wobec czego nie było podstaw do przekazania komunikatu obligującego Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego do podejmowania działań krótkoterminowych, obowiązujących dla II stopnia zagrożenia , wynikających z nakazów ujętych w programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
  3. W dniu 03 listopada 2015 r. po raz pierwszy w tym sezonie grzewczym na dwóch stacjach pomiarowych w Krakowie, przekroczone zostały średniodobowe stężenia pyłu PM10 powyżej poziomu 200 µg w m3 powietrza. Przekroczenia tego poziomu nastąpiło ponownie dnia 4 listopada na stacji przy Alei Krasińskiego i w Nowej Hucie a 5 listopada na stacji przy Alei Krasińskiego. Dlatego w dniach 04-06 listopada br. Inspektorat przekazał do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego komunikaty o wystąpieniu II stopnia zagrożenia spowodowanego złą jakością powietrza, celem wprowadzenia odpowiednich działań.
  4. Od grudnia roku 2012 do chwili obecnej nie odnotowano w województwie wyższego niż 300 µg/m3 powietrza średniodobowego stężenia pyłu PM10.  Odnoszenie wartości stężeń 1-godzinnych dla pyłu zawieszonego PM10 do wartości dopuszczalnych stężeń 24-godzinnych jest niezgodne z zasadami interpretacji wyników.
  5. Pomiary ciągłe pyłów zawieszonych rejestrowane są automatycznie. Metodyka zakłada konieczność ich stałej weryfikacji, w związku z czym odrzucane są przypadki ekstremalne, występujące podczas awarii mierników.

Taka sytuacja miała miejsce 31 października br. na stacji pomiarowej w Nowej Hucie, gdzie w wyniku awarii miernika automatycznego pojawiły się bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10, których nie potwierdziły równolegle prowadzone pomiary referencyjne. Poniżej podajemy stężenia dobowe pyłu zawieszonego PM10 uzyskane z pomiarów prowadzonych metodą wagową z separacją frakcji, zatwierdzoną przez UE jako referencyjną:

  • 31 październik br. – 104 µg/m3,
  • 01 listopad br. – 88 µg/m3,
  • 02 listopad br. – 131 µg/m3.

 

Małopolski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

Paweł Ciećko

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-11-16
Data aktualizacji: 2015-11-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź