Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wydział Podatków i Opłat: Czego nie napisał Dziennik Polski, a co powinni wiedzieć krakowianie

Dziennik Polski zamieszcza serię artykułów („Dyrektorzy dorabiali sobie w godzinach urzędowania" i „Kariera w magistracie: podatkami zajmie się specjalista od komunikacji"), opisujących sytuację w Wydziale Podatków i Opłat UMK.Niestety piszący – Agnieszka Maj i Arkadiusz Maciejowski – nie wykorzystują obszernego stanowiska w sprawie, przesłanego przez Biuro Prasowe, przez co zawartość opublikowanych materiałów jest niepełna, wręczjednostronna.
Dlatego krakowianom należy się rzetelna informacja na temat tego, jakie były przyczyny odwołania z funkcji dyrektor Cecylii Wołoch i jej zastępcy Andrzeja Bielskiego, a także dlaczego nowym dyrektorem Wydziału Podatków i Opłat został Witold Krupiarz i jakie zadania zostały mu postawione przez Prezydenta Krakowa.

Po pierwsze: zmiany na kierowniczych stanowiskach w Wydziale Podatków i Opłat nastąpiły 4 maja, w wyniku wewnętrznego postępowania, w ramach którego ustalono, że w przypadku osób zajmujących stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora Wydziału doszło do nieprawidłowości w zakresie dyscypliny pracy i zaniedbań przy rejestracji czasu pracy. W skrócie – nieprawidłowości polegały na tym, że w godzinach urzędowania odwołani z funkcji dyrektorzy prowadzili działalność nie związaną z funkcjonowaniem wydziału, czego nie odznaczali w stosownej dokumentacji dotyczącej rejestracji czasu pracy.


Po ujawnieniu tych nieprawidłowości, dyrektor i zastępca dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oddali się do dyspozycji pracodawcy. Prezydent Miasta Krakowa zdecydował o przeniesieniu ich na inne, niższe stanowiska w UMK. Skutkuje to m.in. obniżeniem wynagrodzeń do ok. 20 proc.


W pierwszym z tekstów pojawia się też sugestia, że podczas szkoleń prowadzonych przez Cecylię Wołoch i Andrzeja Bielskiego mogło dojść do konfliktu interesów. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie potwierdziła tego typu przypuszczeń. Z wyjaśnień byłych dyrektorów, jak i z przeanalizowanej dokumentacji wynika, że szkolenia organizowały firmy, które nie są płatnikami podatku od nieruchomości w Krakowie. Ich oferta szkoleniowa z zakresu m.in. podatków lokalnych, rachunkowości, likwidacji zaległości należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych, a więc dziedzin, z których prowadzone były szkolenia, adresowana była wyłącznie do pracowników urzędów gmin, miast i innych jednostek sektora finansów publicznych. Oferta szkoleń nigdy nie była kierowana do komercyjnych przedsiębiorców; nie było też żadnego przypadku, aby uczestnikiem szkolenia był przedsiębiorca-płatnik podatku od nieruchomości, czy też innego podatku lub opłaty należnej Gminie, z terenu Gminy Miejskiej Kraków.


Dużo negatywnych emocji dziennikarzy wzbudziła też osoba Witolda Krupiarza, nowego dyrektora Wydziału Podatków i Opłat. Podnoszony jest fakt, że nie ma on przygotowania merytorycznego do kierowania takim wydziałem.Przytaczane są przesłane do redakcji listy pracowników, rzekomo gnębionych przez nowego dyrektora.


Informuję, że Witold Krupiarz został powołany na obecne stanowisko na czas określony (do końca 2015 roku), a Prezydent Miasta postawił przed nim konkretne zadanie: takie zreformowanie struktur komórki, by stała się ona jeszcze bardziej efektywna i jeszcze lepiej obsługująca mieszkańców (zresztą konieczność przeprowadzenia zmian w Wydziale Podatków i Opłat sygnalizowała już na początku tego roku była dyrektor Cecylia Wołoch). Aby to zrealizować nie potrzeba wiedzy uniwersyteckiej w dziedzinie podatkowej. Witold Krupiarz posiada doktorat z zakresu zarządzania i ogromne doświadczenie zarządcze w administracji. Odbył też dwuletnie studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na UJ. Dodatkowo, w kierowaniu wydziałem wspierają go dwaj zastępcy: specjalista od podatków Piotr Jędrzejczyk oraz Marzena Kania, odpowiedzialna za kwestie księgowe. Witold Krupiarz w UMK pracuje od stycznia 2003 a obowiązki dyrektora Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców (wcześniej Komunikacji) pełnił od sierpnia 2004 r. Przez ponad 10 lat pracy na stanowisku dyrektora tej komórki, zajmującej się bezpośrednią obsługą mieszkańców Witold Krupiarz dał się poznać jako reformator, dla którego priorytetem jest jakość obsługi naszych klientów. Obecnie, Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest jedną z najlepiej postrzeganych przez mieszkańców komórek UrzęduMiasta. I jest to niewątpliwie zasługa bezpośrednio Witolda Krupiarza oraz osób pracujących pod jego kierownictwem.


Jest rzeczą oczywistą, że nie wszystkie pomysły kadry zarządzającej - zwłaszcza te burzące dotychczasowe schematy - znajdują poparcie pracowników. Niemniej jednak, doskonalenie pracy jest procesem ciągłym. Przy okazji warto wspomnieć, że ani do Prezydenta Miasta, ani do odpowiednich komórek Urzędu Miasta nie wpłynęły żadne skargi na sposób kierowania wydziałem przez nowego dyrektora.

Zbigniew Krzysztyniak
Dyrektor Biura Prasowego

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-08-31
Data aktualizacji: 2015-08-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź