Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Sołtysowska – sprostowanie

W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule Pani Małgorzaty Stuch pt. „Żyją w budynku do wyburzenia" z dnia 8 października 2014 r., poniżej przekazuję sprostowanie do artykułu i na podstawie 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

1/ Nieprawdziwy jest tytuł artykułu „Żyją w budynku do wyburzenia’’.

Budynek przy ul. Sołtysowskiej 10 c w Krakowie jest w dobrym stanie technicznym. Fakt ten potwierdzają coroczne protokoły przeglądu technicznego budynku, wykonywane zgodnie z  art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Nie została również wydana żadna nakazowa decyzja administracyjna w przedmiocie opróżnienia lub wyburzenia budynku.

2/ Nieprawda zawarta jest także w stwierdzeniu autorki artykułu, cyt. ,,Wilgoć, smród, grzyb na ścianach, odpadające tynki (…) – w takich warunkach mieszkają lokatorzy budynku przy ul. Sołtysowskiej 10 c.’’

Budynek podlega okresowej dezynfekcji. Nie stwierdzono występowania zagrzybienia na budynku, ani w piwnicach. Jedynie w 2 lokalach mieszkalnych  najemcy zgłosili zagrzybienie i w lokalach tych wykonane zostały prace odgrzybieniowe. W trakcie oględzin lokali przez Inspektora nadzoru budowlanego stwierdzono, iż jego przyczyną jest niewłaściwe użytkowanie tych lokali.

Natomiast tynki w piwnicach zostały skute, zgodnie z technologią tego typu napraw, celem umożliwienia wysychania zawilgocenia ścian, które powstało po ulewnych opadach deszczu.

Tymczasem zarówno treść artykułu i zdjęcie sugerują, że tynki odpadły na skutek wilgoci.

3/ Nieprawda zawarta jest także w stwierdzeniu autorki artykułu, cyt. ,,W ostatnim czasie ZBK nie wykonał żadnych prac oprócz filizowania wejścia do budynku’’.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wykonywał w budynku zarówno remonty bieżące, jak również prace związane z usunięciem powstałych na budynku dewastacji.

W ramach likwidacji dewastacji wykonano następujące prace:

- malowanie klatek schodowych i korytarzy – koszt 38.658,12 zł,

- remont schodów – istniejące betonowe schody zostały uszkodzone - położono terakotę antypoślizgową i mrozoodporną - koszt 12.148,64 zł,

- remont balustrady prętowej i jej mocowanie do podjazdu dla osób niepełnosprawnych (balustrada została uszkodzona na skutek prób jej oderwania, prawdopodobnie w celu sprzedaży na złom) - koszt 2.345,63 zł,

- naprawa drzwi do wiatrołapu – koszt  886,42 zł,

- naprawa drzwi wejściowych do budynku oraz szklenie elementu bocznego wejścia - koszt 1.511, 84 zł,

- usunięcie graffiti po obwodzie budynku oraz na ogrodzeniu nieruchomości - koszt 4.000.,00 zł,

- naprawa elewacji w związku z uszkodzeniem ocieplenia ściany szczytowej budynku - koszt 3.500,00 zł.

W ramach remontów bieżących oraz inwestycyjnych w budynku przeprowadzono następujące prace:

- w listopadzie 2009 r. wybudowano nową przepompownie ścieków - koszt 78.357,54 zł

- po powodzi w 2009 r. wykonano białkowanie ścian piwnic, w najniższych punktach piwnic wykonano dwa osadnik na wodę gruntową – koszt 2.455,37 zł,

- wykonano remont i modernizację altany śmietnikowej przed budynkiem wraz z wykonaniem podjazdu betonowego - koszt  5.934,41 zł,

- remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych poprzez obłożenie terakotą mrozoodporną i antypoślizgową - koszt 18.902, 64 zł,

- usunięcie skutków powodzi w 2013 r. – wymiana drzwi i posadzek w pomieszczeniu technicznym, skucie tynków, odgrzybienie ścian i posadzek w pomieszczeniach piwnic- koszt 20.669,15 zł,

- obróbki blacharskie dachu po całym obwodzie oraz remont włazu na dach – koszt 38.270,03 zł,

- obecnie będzie realizowany remont dachu – poprzez jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną z wycięciem pęcherzy i wklejeniem łat za kwotę 28.569,15 zł – termin zakończenia 31 października 2014 r.

4/ Nieprawda zawarta jest w kolejnym stwierdzeniu autorki artykułu, że budynek nie ma sprawnej kanalizacji.

Kanalizacja sanitarna w budynku jest sprawna, co potwierdzone zostało przeprowadzonymi w ostatnim czasie kontrolami. Niewłaściwa eksploatacja kanalizacji przez mieszkańców często doprowadza do jej zatkania, a powstałe z tego powodu awarie usuwane są kompleksowo (udrożnienie kanalizacji, usunięcie cofniętych ścieków, dezynfekcja).

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA ZAPAŁ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat