Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Jest plan na Nowe Miasto

Do 27 lipca można zgłaszać uwagi do projektu planu zagospodarowania dla obszaru „Nowe Miasto”. Jest to strategiczny projekt miejski, który planowany jest w rejonie Płaszowa i Rybitw, w południowo-wschodniej części Krakowa.

Nowe Miasto
Fot. Wydział Planowania Przestrzennego

Obszar charakteryzuje się dużą różnorodnością, jeśli chodzi o profil gospodarczy znajdujących się na nim firm. Są to zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, o charakterze wytwórczym oraz pełniące funkcje magazynowe. Tereny kolejowe w rejonie stacji Płaszów to natomiast najważniejszy element krakowskiego węzła kolejowego, tak w ruchu pasażerskim jak i towarowym.

Wraz z wprowadzaniem na ten teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i pojawieniem się nowych mieszkańców, konieczne będą zmiany tych terenów poprzemysłowych i pokolejowych, w kierunku funkcji użyteczności publicznych, biurowych, przemysłu wysokich technologii, które będą powiązane z planowaną zabudową mieszkaniową.

Aby zrealizować taki projekt, niezbędny będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowe Miasto. Najważniejszymi celami sporządzanego projektu planu są:

  • ustalenie zasad zagospodarowania dla nowego ośrodka centrotwórczego o charakterze wielkomiejskim i czytelnej strukturze urbanistycznej
  • określenie zasad przekształcenia terenów dotychczas ekstensywnie użytkowanych w kierunku dominacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej zarówno o charakterze usług lokalnych, jak i usług metropolitalnych
  • wskazanie kierunków kształtowania przestrzeni publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni oraz wyznaczenie terenów pod realizacje inwestycji celu publicznego
  • określenie zasad obsługi komunikacyjnej obszaru, w tym warunków w zakresie parkowania pojazdów.

Opracowanie takiego planu miejscowego stworzy przestrzeń o charakterze śródmiejskim, w której będzie możliwa zabudowa wieżowców do wysokości 150 metrów.

Dyskusja publiczna jest otwarta dla mieszkańców i odbędzie się 23 czerwca o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Będzie można do niej dołączyć także w formie online. Link do połączenia zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Uwagi do projektu planu „Nowe Miasto” można składać do 27 lipca. Film prezentujący założenia i koncepcję Nowego Miasta można obejrzeć tutaj. Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć w dedykowanej zakładce na stronie krakow.pl/Nowe Miasto.

pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-25
Data aktualizacji: 2022-06-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź