Rozpoczęto II etap budowy połączenia drogowego ul. Ks Jancarza i ul. Bohomolca.

Rozpoczęto II etap budowy połączenia drogowego ul. Ks Jancarza i ul. Bohomolca.