Prezydent złożył podpis na łopacie, którą dokonał pierwszego wykopu. Pomaga mu Stanisław Zięba.

Prezydent złożył podpis na łopacie, którą dokonał pierwszego wykopu. Pomaga mu Stanisław Zięba.