Symboliczne rozpoczęcie budowy.

Symboliczne rozpoczęcie budowy.