Budowa będzie obejmować 320 mb nowej drogi wraz z infrastrukturą tj. kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz ekranami akustyczn

Budowa będzie obejmować 320 mb nowej drogi wraz z infrastrukturą tj. kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz ekranami akustycznymi.