Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nagrody i stypendia dla wybitnych

Najlepsi uczniowie, pedagodzy i nauczyciele z krakowskich placówek oświatowych otrzymali wczoraj nagrody oraz stypendia edukacyjne Miasta Krakowa. Tradycyjnie uroczystość odbyła się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

W gronie nauczycieli i pedagogów, uhonorowanych w tym roku nagrodami edukacyjnymi (w wysokości 6200 zł), znaleźli się: Elżbieta Milka-Bylica (Szkoła Podstawowa nr 43), Małgorzata Noga (Gimnazjum nr 16), Grażyna Nurkowska (Gimnazjum nr 20), Antoni Kucel (Zespół Szkół nr 1), Barbara Skoplak (ZS nr 1), Jolanta Adamowicz Zespół (Szkół Poligraficzno-Księgarskich), Antoni Borgosz (Zespół Szkół Łączności), Irena Wójtowicz (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.), Janina Mordawska (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6) oraz Krystyna Hussak-Przybyło (Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży).

Z kolei uczniowie, wyróżnieni nagrodami (po 3750 zł) za swe wybitne osiągnięcia, to: Joanna Dolaś (SP nr 43), Krzysztof Rębilas (Gimnazjum nr 16), Jacek Stobiecki (Gimnazjum nr 16), Karolina Wątroba (I LO), Anna Tomaszkiewicz (I LO), Igor Adamski (V LO), Adam Wyrzykowski (V LO), Michał Zając (V LO), Tomasz Kańka (Zespół Szkół Łączności) oraz Przemysław Kielar (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących).

Prócz nagród edukacyjnych najzdolniejszym uczniom wręczono wczoraj również stypendia (po 3750 zł). Otrzymali je: Marta Czechowicz (SP nr 24), Bartosz Gauza (I LO), Anna Mirzyńska (II LOg), Monika Mól (VIII LO), Aleksandra Janusz (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14), Magdalena Turek (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.), Maria Uchwat (Młodzieżowy Dom Kultury) oraz Magdalena Butrym (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych).

Nagrody oraz stypendia edukacyjne Miasta Krakowa uznaje się za najbardziej prestiżowe wyróżnienia szczebla samorządowego w dziedzinie oświaty. Są one przyznawane już od kilkunastu lat. Wyboru laureatów dokonuje specjalnie powołana komisja konkursowa. Co roku można przyznać maksymalnie 10 nagród dla nauczycieli i pedagogów oraz 10 nagród i 10 stypendiów dla uczniów.

Nagrody edukacyjne przyznaje się nauczycielom, pedagogom i uczniom, mogącym się pochwalić wybitnymi osiągnięciami. Wnioskować o nagrody dla nauczycieli mogą rady pedagogiczne, rady rodziców, komisja konkursowa, rady dzielnic i samorządy uczniowskie, natomiast prawo zgłaszania kandydatów do nagród uczniowskich przysługuje wyłącznie dyrektorom szkół i placówek wychowania pozaszkolnego. - Kandydat do takiej nagrody powinien mieć m.in. osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, turniejach itp. - poinformowano nas w krakowskim magistracie.

Z kolei stypendia edukacyjne przyznawane są uzdolnionym, mającym duże osiągnięcia uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, stanowiącej dla nich barierę dalszego rozwoju. Podobnie jak w przypadku nagród, i tu prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół i placówek wychowania pozaszkolnego.

(PSZ)

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-06-08
Data aktualizacji: 2011-06-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź