Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Jacek Kajtoch

Krytyk literacki, publicysta, eseista, literaturoznawca, edytor, nauczyciel akademicki.

Członek ZLP od 1970 roku - obecnie wiceprezes Zarządu Głównego ZLP. Członek Grupy Literackiej „Nadskawie” (1981-1988).

Urodził się 7 lipca 1933 r. w Wadowicach. Od 1946 r. mieszka i pracuje w Krakowie.

Ukończył szkołę powszechną im. św. Wojciecha i w III LO im. Króla Jana Sobieskiego. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, starszy wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej UJ, doktor nauk humanistycznych dzisiejszej Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN, Oddział w Krakowie.

Redaktor „Zebry” (1957-1958), „Forum” (1963-1964), sekretarz redakcji dwumiesięcznika „Ruch Literacki (1960-1974), redaktor „Głosu Młodzieży Wiejskiej” („Głos Młodzieży”) (1964-1972), „Gazety Południowej” (1973-1975).

W latach 1972-1982 kierownik Podyplomowego Studium Dziennikarskiego.

Sekretarz Komitetu Wydawniczego serii PAN: Nauka dla wszystkich (1969-1977). Zredagował 50 pozycji w serii Polskie opowiadania współczesne w Wydawnictwie Literackim (1978-1989), tzw. seria „kieszeniówek" oraz 11 tytułów w Bibliotece „Nadskawia” (1982-1987).

Debiutował artykułem publicystycznym na łamach „Życia Literackiego” w 1956 roku. Systematycznie współpracował z „Tygodnikiem Kulturalnym”, „Współczesnością”, „Życiem Literackim”. Rozprawy i artykuły drukował „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Zaraniu Śląskim”. W latach 1964-1972 prowadził stałą rubrykę w „Głosie Młodzieży Wiejskiej” („Głosie Młodzieży”) pt. „Notatnik recenzenta”, zaś w latach 1982-1990 w „Gazecie Krakowskiej” rubrykę „O autorach i recenzentach”.

Pracował jako wykładowca literatury współczesnej i nauczyciel języka polskiego.

Na studiach, które odbywał pod kierunkiem prof. Wacława Kubackiego, interesował się powieściami obyczajowymi i historycznymi Kraszewskiego. Przez kilkanaście lat pracował pod kierunkiem takich znawców Kraszewskiego jak prof. Wincenty Danek i prof. Julian Krzyżanowski. Z powieści obyczajowych Kraszewskiego, posługując się rękopisami, zdeponowanymi w Wilnie, wydał m.in. powieści ludowe i „Powieści bez tytułu”. Opracował kilkanaście powieści historycznych Kraszewskiego. Przywrócił wersję sprzed ocenzurowania „Diabła”. „Hrabina Cosel” w jego opracowaniu miała kilka wydań. W latach sześćdziesiątych zajął się literaturą polską na Górnym Śląsku w XIX wieku. Napisał dwie prace „Norbert Bonczyk – epik Górnego Śląska” (1965) i „Konstanty Damrot” Życie i twórczość literacka (1968). Problemom regionalizmu i literatury ludowej jest wierny do dzisiaj.

W latach 1981–1988, jako wiceprezes Grupy Literackiej „Nadskawie”, starał się nawiązywać do dorobku prof. Stanisława Pigonia.

Od lat sześćdziesiątych aktywny nie tylko jako recenzent literacki, współautor i autor antologii poezji i prozy, ale i organizator życia literackiego. Organizował m.in. „Krakowskie Dni Poezji” i prowadził „Krakowską Noc Poetów”. Wśród swoich osiągnięć w tym zakresie wymienia współautorstwo „Debiutów poetyckich”.

Blog: jacekkajtoch.blog.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: JOANNA SZULBORSKA-ŁUKASZEWICZ
Data publikacji: 2011-02-01
Data aktualizacji: 2011-02-01
Powrót