Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pracownie twórcze dla artystów

Działalność wielu krakowskich artystów plastyków, ze względu na specyfikę ich twórczości i zastosowanie specjalistycznej technologii, wymaga posiadania specjalnego pomieszczenia do pracy twórczej. Gmina Miejska Kraków, w miarę możliwości, udziela pomocy twórcom poprzez wynajem gminnych lokali mieszkalnych na pracownie. Do 12 listopada 1994 r. lokale przeznaczane na prowadzenie działalności artystycznej przyznawane były na podstawie decyzji administracyjnych. W tej formie przyznano 147 pracowni. Od 1994 r. pracownie przyznawane były na podstawie uchwał Zarządu Miasta Krakowa. W okresie od 1994 r. do sierpnia 1999 r. przyznano pracownie twórcze 51 osobom (42 adresy - w dwóch przypadkach jedną pracownię przyznano małżeństwu, jedną pracownię przyznano sześciu osobom i jedną - trzem osobom).

Nowe przepisy prawa miejscowego dotyczące zasad najmu lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki zostały uregulowane programem mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze, wprowadzonym Uchwałą nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r.

Program uznaje prawo dotychczasowych najemców do przyznanych w ramach mecenatu Gminy Miejskiej Kraków nad artystami pracowni twórczych, ale modyfikuje zasady przydziału kolejnych lokali, zarówno w zakresie uprawnionych do ubiegania się o pracownie, jak i zasad ich przyznawania. Ograniczono obecnie krąg potencjalnych beneficjantów programu do artystów plastyków. Przedtem mogli ubiegać się o pracownie artyści muzycy, lutnicy, czy architekci.

Program nie dotyczy zaspakajania potrzeb mieszkaniowych artystów, nawet, jeśli osobą ubiegającą się o najem lokalu jest twórca deklarujący prowadzenie w lokalu mieszkalnym działalności twórczej. Program nie obejmuje pracowni wynajętych w trybie przetargu i nie przewiduje możliwości ich przekwalifikowania w celu np. obniżenia czynszu.

Nowe zasady najmu lokali z zasobów miasta z przeznaczeniem na pracownie twórcze opracowano po wnikliwej analizie wyników kontroli, przeprowadzonej w 2004 roku, będącej weryfikacją wykorzystania pracowni twórczych.

Wykorzystywanie przyznanych pracowni twórczych podlega bieżącej kontroli. Zmianie uległa dotychczasowa procedura. Odstępuje się od tworzenia listy oczekujących na lokale. Komisja będzie kwalifikowała osoby do ich objęcia na bieżąco, w zależności od ilości posiadanych lokali. Wobec powyższego w najbliższym czasie zostanie zweryfikowana lista osób oczekujących, których wnioski zaopiniowane zostały na mocy poprzednich przepisów, a dotychczas nie zostały zrealizowane.


Zobacz więcej: BIP Kultura
pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-03-07
Data aktualizacji: 2018-03-07
Powrót